Udvalg jagter millioner

Socialudvalget mangler 1,4 millioner kroner til næste års budget

SKØRPING:Social- og sundhedsudvalget arbejder i øjeblikket på at trimme økonomien både for dette og det kommende år. Økonomiudvalget besluttede på sit møde i maj at spare i alt fem millioner kroner på basisbudgettet for 2004, og at besparelserne skulle udmøntes i overensstemmelse med de enkelte udvalgs forbrug. Da socialudvalget tegner sig for broderparten af de kommunale udgifter, er kravet til udvalget, at der skal findes knap 3,4 millioner kroner. Hovedparten af besparelserne er kommet i hus, blot som følge af at forvaltningen har gennemgået og justeret en række forudsætninger, men i runde tal mangler udvalget at finde 1,4 million kroner. Tidligere har en regnskabsrapport afsløret, at der på udvalgets område er udsigt til et merforbrug for indeværende år, og da kommunens tre ældrecentre tegner sig for en pæn del af merforbruget, har socialudvalget rettet søgelyset mod dem. Både med henblik på dette år og fremtiden. Lederne af ældrecentrene måtte således på det seneste udvalgsmøde gøre rede for, "hvorledes de vil komme ud af 2003 med et acceptablet merforbrug", men den ventede, eller håbede, løsning udeblev. Der var nemlig, ifølge udvalgsformand Finn Sejrup Pedersen (SF), i alle henseender gode grunde til de øgede udgifter, og på baggrund af redegørelsen finder formanden oveni købet anledning til at rose lederne. - De udviser i forvejen stor påpasselighed og er meget dygtige til at fordele ressourcerne. Man aflyser selvfølgelig ikke ydelser, hvilket er ulovligt, men udviser stor fleksibilitet ved for eksempel at skubbe ydelser til senere tidspunkter. Der tilkaldes ikke vikarer pr. automatik, siger Finn Sejrup Pedersen. Udvalget erkender også, at ældrecentrene til en vis grad er stillet over for umulige betingelser, eftersom de endnu ikke kender den samlede lønsum, der danner grundlaget for den såkaldte lønsumsstyring. - Her midt i året kender vi ikke lønsummen, og man kan med nogen ret spørge, hvordan man så kan arbejde med det her. Uden kendskab til grundlaget kan man jo ikke styre noget som helst, siger formanden, som blandt andet peger på udskiftninger i kommunens økonomiafdeling som årsag til misèren. - Man kan godt sige, at vi løfter et øjenbryn i den anledning, siger Finn Sejrup Pedersen. Et af problemerne for ældrecentrene er, at man i et vist omfang slæber rundt på fortidens synder i form af overførte underskud fra 2002. Udvalget sigter på at lette problemet for i hvert fald Terndrup Ældrecenter, hvor man ikke finder, at det pludselige lederskift i 2002 ikke bør belaste økonomien. Man indstiller derfor til økonomiudvalget, at udgifterne derfra holdes ude fra lønsumsstyringen. I øvrigt konkluderede udvalget, at der for nuværende ikke er noget at komme efter hos ældrecentrene. Alligevel kan Finn Sejrup Pedersen ikke love, at fredningen af ældrecentrene også holder efter udvalgets næste møde i august. - Vi afventer situationen indtil august, hvor vi har en ny regnskabsrapport fra juli kvartal. Det kan gå begge veje, både bedre og dårligere, men det tyder på, at vi skal spare, med mindre aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeren gør, at der pludselig kommer en hel masse millioner til det her område, siger Finn Sejrup Pedersen og tillader sig med et tørt grin at give udtryk for sin tiltro til dén mulighed. Skal der spares, så vil det ske, som formanden udtrykker det, i form af "servicetilpasninger". Byrådsmedlem Peter Riise (UP) gav efter forrige byrådsmøde udtryk for, at afskedigelser er det rette ord, og han opfordrede Finn Sejrup Pedersen til at melde klart ud. Peter Riise ønsker at få sat fokus på, at byrådet efter hans mening må gå radikalt til værks for at få fremtidige budgetter til at hænge sammen. Selv har han peget på, at en lukning af Hellum Skole er nødvendig.