Udvalg jonglerer med millionerne

Opdeling af skoleprojekt giver plads til nyt skoletag og nye sikkerhedsforanstaltninger

DRONNINGLUND:Børne- og kulturudvalget har på et møde i denne uge haft god gang i jongleringen af de kommunale millioner. Det skete med udgangspunkt i sagen om den længe planlagte til- og ombygning af Dronninglund Skole, hvor kmmunen nu er indstillet på at aflyse den nyligt afviklede licitation for i stedet at opdele skoleprojektet i to nye etaper for på dén måde at få lokket flere håndværkere til at byde - og for på samme måde forhåbentligt at få bragt tilbuddene fra håndværkerne ned i et leje, der for kommunen er mere spiseligt end hidtil i forhold til de 15 mio. kr., der fra kommunal side er afsat til det samlede projekt. To etaper Med beslutningen om at opdele om- og tilbygningsarbejdet på Dronninglund Skole i to etaper er det nu planen, at der senere i år bliver afviklet en ny offentlig licitation for den første af de to resterende etaper. Det er en etape, der omfatter blandt andet etableringen af to nye klasselokaler og et nyt lærerområde, en udvidelse af skolebiblioteket, en ombygning af tandlæge/lægeområdet samt påbegyndelsen af den indvendige renovering af det eksisterende lærerværelse. Tanken er videre, at dette byggeri påbegyndes i foråret 2005, og når det er søsat, vil der blive holdt en ny licitation for den sidste etape, der herefter tænkes færdiggjort i løbet af 2006. Sidstnævnte etape omhandler etableringen af et nyt specialfritidshjem og ombygningen af de eksisterende, såkaldte OK-klasselokaler. Økonomisk luft Den omtalte til- og ombygning af Dronninglund Skole skulle oprindeligt have været påbegyndt i indeværende år, men med den nye etapeopdeling af projektet bliver der i år også økonomisk luft til at få klaret et sæt andre presserende opgaver. Den nyopståede økonomiske luft er på cirka tre mio.l kr., og det giver blandt andet plads til, at der på Klokkerholm Skole kan ske en total udskiftning af det gamle tag. Her er der hidtil blevet operereret med tagløsninger, der svinger fra 2,6 mio. kr. for et nyt tegltag eller 1,8 mio. kr. for et nyt tagpaptag, og mens børne- og kulturudvalget ikke er meget for at bruge 2,6 mio. kr. på projektet, så mener medlemmerne heller ikke, at en løsning med tagpap er den rette vej at gå. Udvalget har derfor indstillet, at der lægges en nyt cementtegltag på skolen i Klokkerholm. Det er er lidt billigere end et almindeligt tegltag, og der vil nu blive indhentet et tilbud på, hvad et sådan cementtegltag kan komme til at koste. Bedre luft Ud over det nye skoletag i Klokkerholm er børne- og kulturudvalget også indstillet på at skyde 1,53 mio. kr. i en forbedring af indemiljøet på kommunens folkeskoler. Det sker i forbindelse med en opgørelse over sikkerhedsmanglerne på de seks folkeskoler rundt omkring i kommunen, og her har udvalget foretaget en prioritering, der medfører den forestående brug af godt 1,5 mio. kr. på skolerne. - Det er i alle tilfælde ud-sugnings- og ventilationsopgaver, det drejer sig om, fortæller formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V), der samtidig erkender, at det måske i sidste ende kan komme til at knibe med at få de tilbageværende tre mio. kr. fra Dronninglund Skole til at slå til - men at det så er et problem, som politikerne må forholde sig til på dét tidspunkt. Sikre legepladser Det sidste af de områder, der med med omproriteringen af skoleprojektet i Dronninglund nu kan fokuseres på, er tilsynet med sikkerheden på de kommunale legepladser. Her har kommunegartner Ole Riemer gennemført en uddannelse, der nu også gør ham i stand til at føje titlen legepladsinspektør på sit visitkort, og børne- og kulturudvalget har derfor nu til at begynde med over for byrådet foreslået, at der afsættes en pulje på 100.000 kr. til at iværksætte de nye sikkerhedstiltag, som Ole Riemer på sin rundtur til legepladserne måtte konstatere, at der er behov for.