Udvalg kan afvise sag om ældreboliger

Dansk Folkeparti kæmper for at få sag på dagsordenen

AALBORG:Det ligger fast, at Aalborg Kommune betaler indskuddet i ny bolig for de ældre, der flytter fra de boliger ved plejehjemmet Smedegården, som nu skal bruges som ungdomsboliger. Men Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti mener bestemt ikke, at sagen om boligerne er slut. Efter, at den øvrige del af byrådet for 14 dage siden ikke kunne følge hendes indstilling til en række beslutninger, så kæmper Anita Knakkergaard nu for at få sagen om ældreboligerne på dagsordenen i byrådets ældre- og handicapudvalg. Sagen har den store hage, at Anita Knakkergaard ikke er medlem af byrådets ældre- og handicapudvalg. Og efter udvalgets forretningsorden kan kun udvalgets egne medlemmer forlange at få en sag sat til debat i udvalget. Øvrige byrådsmedlemmer har ingen adgang til at kræve et punkt sat på dagsordenen. Ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) har ikke afvist sagen, men indstiller, at udvalget på sit næste møde tager stilling til, om det skal imødekomme Anita Knakkergaards ønske om at få emnet på dagsordenen. - Men er der stemning for, at vi sætter sagen på dagsordenen, så vil det først ske på et senere møde, siger Anni Kjeldgaard. Det er første gang et byrådsmedlem kræver en sag sat taget op i et udvalg, som pågældende ikke selv er medlem af. Anni Kjeldgaard har i øvrigt svært ved at se, hvad det er politikerne kan tage stilling til nu. Penge til dækning af pensionisternes flytteudgifter er allerede bevilget, og spørgsmålet om dækning af indskud i ny boliger bliver først afgjort, når byrådet efter sommerferien lægger budget for 2004. Holdningen i byrådet er dog, at beløbet til indskud skal dækkes af borgmesterens forvaltning under den konto, der hedder finansforskydninger. Sagen er opstået efter at der har været diskussion om, hvad kommunen for tre år siden oplyste til beboerne i boligerne ved Smedegården. Pårørende mener ikke, at det dengang blev oplyst, at de ældre skulle betale indskud i ny bolig. For nogen tid sid skar ældre- og handicaprådmanden igennem den diskussion ved at afgøre, at kommunen betaler indskud i de ny boliger. De gamle boliger ved Smedegården bliver nu omdannet til ungdomsboliger. Hele den problematiske sag har også været til vurdering hos socialminister Henriette Kjær (K), der har slået fast, at hvis der er beboere, der ønsker det, skal de have mulighed for at vende tilbage til deres gamle bolig. På Aalborg Byråds seneste møde havde Anita Knakkergaard krævet sagen om boligerne ved Smedegården sat på dagsordenen. Men i stedet for at tage stilling til en række forslag fra Dansk Folkeparti valgte byrådet at godkende en redegørelse fra ældre- og handicaprådmanden.