Lokalpolitik

Udvalg kan ikke blive enigom erhvervsstrukturen

LET-udvalget skal holde ekstraordinært møde for at finde fodslag om indstilling til organisering af erhvervsfremme

NY HJØRRING: Udvalget har fået tilnavnet LET, men nogen let sag er det ikke at få forhandlet en enighed på plads for strukturen på Ny Hjørring Kommunes fremtidige erhvervsfremme. Heller ikke ved mandagens udvalgsmøde kom medlemmerne en afgørelse nærmere. Det trækker mere end almindeligt ud med at få den fremtidige erhvervsstruktur for Ny Hjørring Kommune på plads, og derfor skal udvalget for landdistrikt - Der er mange interesser, der presser sig på, og det er lidt svært at få udmøntet en indstilling til sammenlægningsudvalget, siger udvalgsformand Knud Rødbro (UP) efter udvalgsmødet. Derfor samles udvalgsmedlemmerne til et ekstraordinært møde 24. oktober med kun det ene punkt på dagsordenen for at få en afgørelse. - Jeg føler vi er helt fremme ved målstregen og skal have lavet en indstilling. Personligt mener jeg, at vi også har erhvervscheferne at tage hensyn til, så det ved om de er købt eller solgt, siger Knud Rødbro. På udvalgsmødet i mandags etablerede S og V et udvalgsflertal for en modeficeret B-model, hvor erhvervslivet har flertal i det fælles erhvervsforum og hvor der etableres et kontraktforhold i forhold til opgaverne. Modellen bygger på den indstilling, som tre af de fire erhvervsråd i de gamle kommuner er enige om, nemlig at de lokale erhvervschefer fortsat får en funktion, og at der laves en central overbygning for erhvervsservicen. Hirtshals Erhvervsråd lavede en anden model, som tager udgangspunkt i, at erhvervsfremme er en kommunal opgave og derfor skal foregå i kommunal regi. Det er begrundelsen for forslaget om, at der skal være et politisk flertal i det fælles erhvervsforum. Det er også baggrunden for, at udvalgsmedlem Viggo Bilde (UP) ønskede ført til protokols, at han ønsker undersøgt det juridiske i det, om kommunen uddelegere et ansvar eller en opgave til andre. Han er samtidig formand for erhvervsrådet i Hirtshals. - Det juriske skal vi have afklaret i erhvervsministeriet inden det ekstra møde, tilføjer udvalgsformanden. Helt præcist drejer det sig om fortolkningen af kapitel 6, paragraf 12 og 13 i den lov om erhvervsfremme, som Folketinget vedtog sidste år.