EMNER

Udvalg kan ikke styre økonomien

Flere og dyre anbringelser uden for hjemmet og flere i dagpleje.

Nu er det børne- og ungdomsudvalgets tur til at søge byrådet om en tillægsbevilling. Udvalget har ikke kunnet styre udgifterne til anbringelser og dagplejen. Samlet drejer det sig om en overskridelse på 14,7 millioner kroner. Budgetopfølgningen konstaterer, at der er "betydelige økonomiske problemer på familieområdet". I 2008 blev der brugt 8,5 millioner kroner for meget til anbringelse, til det forebyggende arbejde, betaling af sikrede institutioner og aflastning af handicappede børn på døgninstitution. Familieafdelingen spår et merforbrug i år på cirka 15 millioner kroner. Årsagen er, at flere børn og unge anbringes uden for hjemmet og at anbringelserne er dyrere. Læs hele historien i dagbladet NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgave onsdag.