Hjørring

Udvalg kræver redegørelse

2,4 mio. kr. skulle måske have været bogført i 2007

HJØRRING:Regnskabet bliver fulgt med jævne mellemrum i de politiske udvalg, så man ikke pludselig står med en grim udgiftsoverraskelse ved årets afslutning. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget har netop kigget nærmere på den såkaldte økonomiopfølgning 2. Der er forskellige forskydninger i udgifterne, men udvalgsformand Karl Bornhøft (SF) fortæller, at enderne er nået sammen ved eksempelvis at overføre 3,0 mio. kr. fra sundhedsområdet og 3,0 mio. kr. fra sikringsydelser til finansiering af forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. på ældreområdet. Gennemgangen af regnskabet gav dog den overraskelse, idet der i år er blevet bogført en udgift på 2,4 mio. kr. for botilbud til voksne handicappede, Udvalget mener, at den udgift skulle være bogført i 2006. - Vi er faktisk lidt pikerede. Det er en regning, som Hjørring gl. Kommune skulle have betalt. Derfor har vi nu best om en redegørelse, så vi kan få klarhed over, hvorfor regningen ikke er blevet betalt, og hvem der har det politiske ansvar for det, siger Karl Bornhøft.

Forsiden