Lokalpolitik

Udvalg lod nåde gå for ret

Kommunen støtter projekter i Lyngby, Korup, Askildrup, Smidie, Siem og Fræer

FRÆER:Det kom ikke Sejlstrup Fræer Borgerlaug til skade, at det kom for sent med sin ansøgning til den kommunale pulje til renovering af torve og anlæg i landsbyerne, selv om det i første omgang betød, at ansøgningen blev afvist af politikerne. Der var nemlig tilstrækkeligt med penge tilbage, da teknik- og miljøudvalget havde fordelt midlerne til de øvrige ansøgninger til, at de kunne lade nåde gå for ret og også kunne bevilge penge til Fræer-projektet. - Udvalget er meget imponeret over forslaget fra Fræer. Det erflot, siger udvalgsformand Henrik Christensen, der tager det som en tillægsgevinst, at kommunen sparer penge til en ny annonce ved at fordele resten af pengene nu. I alt havde udvalget 200.000 kroner at gøre godt med, og det kommer til at kunne ses i Lyngby, Korup, Askildrup, Smidie, Siem og altså Fræer, mens beboerne på Bøgevej i Solbjerg fik afslag på deres ansøgning på 145.000 kroner, da udvalget fandt, at planerne om at etablere fortov på vejen ikke gør almennytte i Solbjerg. Henrik Christensen glæder sig over kvaliteten af ansøgningerne. - Denne gang har vi haft at gøre med realistiske og fornuftige ansøgninger, siger udvalgsformanden, der synes tilfreds med, at udvalget havde mulighed med at se gennem fingrene med, at Sejlstrup Fræer Borgerlaug kom én enkel dag for sent med sin ansøgning. Led i større plan Fræer-projektet har til hensigt både at forskønne byen og at dæmpe trafikhastigheden gennem byen. Borgerlauget vil således gerne have lagt fem brostensfelter á 10 kvadratmeter ved indfaldsvejene til byen og ved Fræer Kirkevej, samt et dobbelt så stort brostensfelt ved Gerdingvej/Fræervej. Borgerlauget vil også gerne gøre pladsen foran Aktivitetshuset - "byens travle punkt" - mere indbydende. Man anfører, at der er stoppested, at al trafik gennem Fræer kommer forbi, at der færdes mange ældre på grund af netop aktivitetshuset, men at p-pladsen, vejen og fortovet i dag flyder sammen. Derforuden vil lauget gerne bruge 30.000 kroner til planter, så man kan forny beplantningen i byen. Det skal blandt andet være med til at understrege og åbne "flotte kik" til byens kirke. I samarbejde med beboerne, understreger lauget i sin ansøgning. Man fortæller også, at ansøgningen er et led i en større plan for både Fræer og Sejlstrup, en plan der har til hensigt at udvikle de to landsbyer som "erhvervs- og bosætningslandbyer for familier med børn i skolealderen", og som omfatter en cykelsti til Skørping, den omtalte hastighedsdæmpning, forskønnelse af de to landsbyer, formidling af deres kulturhistoriske værdier og oprettelsen af en fælles antenne- og kabelforening.