Lokalpolitik

Udvalg lukker sag om nedrivning

FREDERIKSHAVN:Plan- og miljøudvalget fik på sit møde onsdag en redegørelse for beslutningsprocessen ved nedrivning af den kommunalt ejede Munkgården på Flade Engvej 7. For et par måneder siden nedrev kommunen ejendommen, selv om gårdens lade var omfattet af en bevarende lokalplan. I lokalplanen står, at laden kun må nedrives, såfremt byrådet beslutter det. Alligevel var det en afdelingleder i teknisk forvaltning, Bent Westerberg, der formelt traf beslutningen om nedrivning. Dog efter at have drøftet sagen med teknisk udvalg. Jurist i Kommunernes Landsforening, Vibeke Vinten, har tidligere udtalt til Nordjyske, at der var tale om en ulovlig beslutning. Fordi beslutningskompetencen efter lokalplanen ligger hos byrådet. Men politikerne er ikke enige med juristen. - Ingen i udvalget havde bemærkninger til Bent Westerbergs redegørelse. Det tolker jeg sådan, at udvalget ikke mener, at delegationsreglerne (om uddelegering af beslutningskompetence fra byråd til udvalg og forvaltning, red.) blev overtrådt, siger udvalgsformand Anders Gram Mikkelsen. Det var ham, der havde forlangt redegørelsen på baggrund af amtets kulturmiljøråds forsøg på at stoppe nedrivningen og Nordjyskes omtale af sagen. Lokalplanen for Munkgården og naboejendommen, Sognefogedgården, indeholder en passus om, at der skal opføres en ny ladebygning på grunden, hvis den gamle rives ned. Det skal sikre, at gårdrummet ved den historiske nabogård, Sognefogedgården, bevares intakt. - Det forhold arbejder teknisk udvalg på få i orden, oplyser Anders Gram Mikkelsen. Miljøudvalget besluttede på mødet onsdag at købe et mindre areal, som støder op til Flade Engvej 7 med henblik på sammenlægning med kommunens grund. Det forventes, at Flade Engvej 7 bliver udbudt til salg til erhverv/butik.