EMNER

Udvalg mangler penge

Der er fem børn flere end forventet i Aabybro Kommune, som skal have specialundervisning, og det koster 1.149.000 kroner. Men børne- og kulturudvalget har ikke penge til opgaven.

Økonomiudvalget vil ikke give børne- og kulturudvalget en tillægsbevilling, så udvalget skal selv finde pengene på budgettet. Aabybro Kommune har overskredet driftsbudgettet med i alt 1.617.000 kroner, og foruden specialundervisningen er det vejsektoren, der mangler penge. - Vi kan ikke give tillægsbevillinger. Vi har jo fået et klart signal fra Sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune om, at de ikke godkender tillægsbevillinger, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V).