Pandrup

Udvalg med i arbejds-gruppe

PANDRUP:Børne- og kulturudvalget og socialudvalget er i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udforme en ungdomspolitik for Pandrup Kommune. Udover medlemmer af de to politiske udvalg skal SSP-koordinatoren samt repræsentanter fra SSP-udvalget, ungdomsskolen, Natteravnene, Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelserne, elevrådene og musikskolen. Folkeoplysningsudvalget har udpeget Monica Tetens til at medvirke i arbejdsgruppen.