EMNER

Udvalg og forvaltning får nyt navn

{ REBILD: Sundheds- og Ældreforvaltningen bliver den største viksomhed i den nye Rebild Kommune med over 500 ansatte. Forvaltningens arbejde drejer sig om sundhed, ældre og handicapområdet. Her findes en lang, lang række af opgaver fra visitation til økonomiske støtteforanstaltninger, madservice, genoptræning og forebyggende foranstaltninger. Navnet Sundheds- og Ældreforvaltningen ses ikke som dækkende betegnelse for målgruppen og politikerne i sammenlægningsudvalget har derfor besluttet at ændre navnet til Sundhedsforvaltningen. Det politiske udvalg skifter også navn, så det i fremtiden betegnes Sundhedsudvalget.