Børnepasning

Udvalg opgiver at spare seks mio.

Børne- Og undervisningsudvalget kan kun spare 820.000 kroner

HJØRRING:- Vi er nødt til at gå til byrådet og sige, at vi ikke kan finde alle seks mio. kr. indenfor vores eget område, siger Else Købstrup (V), formand for Børne - og undervisningsudvalget. Kommunens budget skrider inden for tre udvalgs områder. Med godt seks mio. kroner indenfor Børne- og undervisningsområdet. Et flertal i økonomiudvalget har derfor bedt arbejdsmarkedsudvalget, udvalget for teknik og miljø samt Børne- Og undervisningsudvalget finde besparelser på samme beløb inden for eget budget, men det mener Børne- og undervisningsudvalget altså er umuligt. Udvalget har fundet 820.000 kroner og har besluttet sig til at udskyde betalingen af en regning til en anden kommune på 1.4 mio. til næste år. Dermed når man en besparelse på godt to mio. kroner, men der mangler altså godt 3.8 mio. kr. - Vi kan kun komme længere ned, hvis vi begynder at skære i undervisningstimer og timer på institutionerne. Vi har i de tidligere år skåret ind til benet, og det kan ikke passe, at vi skal til at skære endnu længere ind på vores normalområde, siger Else Købstrup. Udvalgsformanden påpeger, at udgiften stiger voldsomt til de økonomiske fripladser i institutionerne. Den udvikling har udvalget ingen indflydelse på. Tidligere havde Hjørring Kommune færre børn under tre år i offentlige pasning. Det billede er ændret. Regeringen har netop vedtaget at nedsætte forældrebetalingen i daginstitutionerne. Det kan være en medvirkende årsag til at flere sender deres børn i offentlig pasning. - Det kan skyldes, at forældrebetalingen er sat ned, men det kan også skyldes, at flere er kommet i arbejde, så økonomien er blevet bedre for den enkelte familie. Der fødes ikke flere børn, så det er ikke stigende børnetal, der er årsagen til, at det bliver dyrere for kommunen, siger Else Købstrup.