Udvalg sender ønskeseddel til budget

Sammenlægningsudvalget får ønsker til budget 2007 om bedre service til borgerne

Park Vendias Vandhus er højt prioriteret af Fritids- og kulturudvalget. Arkivfoto

Park Vendias Vandhus er højt prioriteret af Fritids- og kulturudvalget. Arkivfoto

NY HJØRRING: Udvalgene under Ny Hjørrings kommende byråd sender i dag ønskedeler til sammenlægningsudvalget lidt ligesom børn sender ønskeseddel til julemanden. Sammenlægningsudvalget skal i den kommende tid tygge på forslagene til udvidelser af servicen og bestemme, hvilke ønsker der skal nyde fremme. Sundheds- ældre og handicapudvalget (SÆHU) har løst opgaven som pålagt. Man har stykket et budget sammen indenfor 97 pct. af den tidligere ramme under de fire sammenlægningskommuner og dermed friholdt tre pct. af udvalgets budget til andre ting. - Vi har løst opgaven, men samtidig beskrevet, hvilke konsekvenser det får, hvis man kun benytter de 97 pct. til sundhed, ældre og handicappede. Det mener vi nemlig er for lidt. Man bør også inddrage de resterende tre pct. Det er helt nødvendige tiltag, hvis man vil leve op til regeringens løfte om forbedring af eksempelvis ældreområdet, siger udvalgsformand Karl Bornhøft (SF). Udvalget har en række ønsker, som de tre pct. kan bruges på. Eksempelvis etablering af et hospice i Hjørring, pulje til kvalitets- og serviceløft på ældreområdet med ADL-træning og rehabilitering, særskilte aktivitetstilbud tilbud til demente, pulje på handicapområdet til opretholdelse af nuværende serviceniveau, pulje til styrkelse af sundheds- og plejeområdet, flere plejeboliger og flere somatiske og skærmede aflastningspladser· Her er kun nævnt en del af ønskerne, som i alt koster 19,1 mio. kr. Karl Bornhøft undrer sig i øvrigt over, at udvalgene har løst opgaven med at lave budget inden for 97 pct. forskelligt. - Det ville være bedst, hvis alle fulgte den udstukne skabelon, så bliver det nemmere at sammenligne de enkelte udvalg. Det tror jeg, at alle er bedst tjent med, siger Karl Bornhøft. Fritids - og kulturudvalget har allerede meldt ud, at det ikke kan lave et budget inden for 97 pct.- rammen, som forretningsudvalget i øvrigt benytter for at sikre sig et tre pcts. ekstra økonomisk råderum, som kan sættes ind, hvor behovet er størst. - Vi har været nødt til at ”købe” nogle af de tre pct. tilbage. Ellers går det ud over museer og teatre, som operer med langtidskontrakter - ofte også understøttet af staten. Hvis vi fjerner en del af det kommunale tilskud, fjerner staten også en del af sit tilskud. Det er ingen fordel for kommunen, siger udvalgsformand, Michael Karlborg (V). Andre steder på udvalgets budget, man ikke vil skære i er tilskud til idrætscentret i Hirsthals og en ombygning i Løkkenhallen. Disse projekter er i gang, og derfor vil udvalget ikke skære her. Park Vendias vandhus, som er i gang, prioriteres også højt ligesom generel vedligeholdelse og renovering af haller og lignende under udvalgets område.