Børnepasning

Udvalg siger ja til prøve-projekt

KLOKKERHOLM:Børne- og kulturudvalget har sagt ja til et ønske fra forældrebestyrelsen ved fritidshjemmet Hesteskoen om forsøgsvis at iværksætte et nyt, alternativt fritidstilbud til børn fra 4. klasse og opefter. Hvis også økonomiudvalget og byrådet som ventet siger ja til det samme, vil det betyde, at den nævnte børnegruppe i den nye forsøgsordning kan nøjes med at være tilmeldt fritidshjemmet i 10 timer om ugen. Ideen er så, at disse 10 timer kan placeres, hvor det passer bedst i det enkelte barns og familiens kram. De valgte tider skal dog meldes fortløbende, så medarbejderne i Hesteskoen hele tiden kan være på forkant med, hvornår de kan forvente at se disse ”deltids-børn” i fritidshjemmet. Ønsket om at indføre den nye forsøgsordning er op-stået, fordi man i Hesteskoen har kunnet konstatere, at den nævnte børnegruppe ofte melder sig ud af fritidshjemmet, når de får flere timer i skolen - hvilket gør tilknytningen til fritidshjemmet forholdsvis dyrere for forældrene, idet børnene ikke længere er så meget i fritidshjemmet som før.