Detailhandel

Udvalg siger nej til købmand

} SÆBY: Købmand Rode Andreasen får ikke lov at overskride byggefeltet, når han inden længe begynder at opføre sit butikscenter på Sophus Falcksvej. Købmanden havde søgt om tilladelse til at overskride byggefeltet med 46 kvadratmeter i retning af villavejen Birkevang. I teknisk forvaltning mente man ikke, at den lille overskridelse ville betyde noget, men det mente medlemmerne af teknisk udvalg. På baggrund af bemærkninger fra villaejere i området har udvalget sagt nej til ansøgningen. Samtidig meddeler udvalget dog, at der kan gives tilladelse, hvis bygherren kan fremvise en positiv nabohøring, der viser at parterne er enige om overskridelsen.