Udvalg siger nej

Teknisk udvalg har sagt nej til at dispensere fra en deklaration for sommerhusområdet Krogen. En sommerhusejer i området har søgt om tilladelse til at opføre en hytte som anneks til det eksisterende sommerhus. Der ønskes en tagform som to parallelle tage med hældning på 45 grader. Teknisk udvalg siger nej med henvisning til, at tagene i området skal være ens. Bestemmelserne siger saddeltag med en hældning på mellem 15 og 25 grader. Desuden kræves, at bebyggelsen skal udgøre et samlet hele.