Bratbjerg

Udvalg skal bede om lov til at bruge penge

Projekter skal godkendes først

BROVST:Først havde teknisk udvalg et ”overskud” på budgettet på cirka 400.000 kr., fordi det koster mindre at renovere vejen gennem Bratbjerg end det beløb, der var afsat. Så fik kommunen 693.316 kr. tilbage fra ToldSkat i for meget betalt spildevandsafgift. Begge beløb ville teknisk udvalg gerne disponere over: de 400.000 til uspecificerede arbejder og 475.000 af de 693.316 kr. til at kloakere Vinkelvej. Men sådan spiller klaveret ikke, besluttede kommunalbestyrelsen i går: Teknisk udvalg må komme med konkrete projekter, hvis der skal frigives midler, og beløbet til kloakering af Vinkelvej er ikke en del af budget 2003 og ville kræve en tillægsbevilling, som ikke blev givet. - Der er mange klager over Vinkelvej. Vi ville gerne have lavet den i år. beklagede Leif Madsen (UP), formand for teknisk udvalg. Ole Christensen (S) kom ham til undsætning. - Der kan godt være så mange forringelser af vejen, så hvis teknisk udvalg vurderer, at den er så ringe, må den laves i år, sagde han.