Naturkatastrofer

Udvalg skal forbedre stormflodsordning

KØBENHAVN:Det skal være slut med, at danskere venter i halve år på at få erstatning efter stormflod. Derfor lægger erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) op til en fornyelse af stormflodsordningen i 2008 og nedsætter i den forbindelse et stormflodsudvalg, der skal rådgive om en mere tidssvarende ordning. Den nuværende ordningen er ikke tilstrækkeligt fleksibel - hverken økonomisk eller organisatorisk, mener han. - Jeg vil sikre en sagsbehandling, der er funktionsdygtig også ved store udsving i vejrliget. Vi ved, at der er klimaændringer på vej, og ekstremt vejr bliver måske mere hyppigt herhjemme, siger han i en pressemeddelelse. Hen over sommeren 2007 var der fortsat mange, der ikke havde fået erstatning efter stormfloden i november 2006. Men ifølge ministeren har Stormrådet ændret sagsgang, så rådet nu hurtigere afgør sager. Stormflodspuljen er tømt efter nytår, fordi skader fra fire storme i 2006-2007 koster godt 440 millioner kroner. Derfor udløses statsgarantien bag ordningen, som ifølge Stormrådet har en værdi af ca. 40 millioner kroner. Samtidig stiger den obligatoriske afgift på brandforsikringer på 20 kroner til 30 kroner pr. police. Ordningen finansierer statsgarantien ved stormflod, som blev indført i 2000. Skaderne ved stormflod i 2006-2007 koster mere end alle storme i de foregående 16 år. Trækket på statsgarantien ventes tilbagebetalt i 2009 med højere indtægter fra afgiften på brandforsikring. Bendt Bendtsen bad for et par uger siden Folketingets Finansudvalg godkende trækket. /ritzau/