Retspleje

Udvalg skal se på dommeres bijob

København, torsdag /ritzau/ Justitsminister Lene Espersen (K) besluttede torsdag at nedsætte et udvalg, der skal undersøge bijobberi blandt dommere. Udvalget skal vurdere omfanget af bijobberiet og mulighederne for at regulere det. Der er lagt op til en mere ligelig fordeling af bibeskæftigelse mellem byrets-, landsrets- og højesteretsdommere. Dette kan bl.a. ske via lovgivning. I dag er det højesteretsdommerne, der står for langt den største del af bijobberiet. Udvalgets formand bliver direktør Holger Lavesen. Desuden er professorerne Eva Smith og Claus Haagen Jensen samt direktørerne Jørgen Poulsen og Bent Nyløkke Jørgensen udpeget til udvalget. Justitsministeriet understreger vigtigheden af et bredt sammensat udvalg, når en statsmagt - Folketinget - griber ind i en anden statsmagts - domstolenes - forhold. Forbrugerrådet skal indstille et medlem, og dertil deltager en dommerarbejdsgruppe bestående bl.a. af en repræsentant for Højesteret og præsidenterne for landsretterne. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde inden sommeren 2005. Men allerede nu vil Justitsministeriet foretage "en systematisk gennemgang og vurdering af behovet" for dommeres medvirken i offentlige råd og nævn, som det er foreslået af arbejdsgruppen. Justitsministeriet vil kontakte private råd og nævn for at opnå en begrænsning af dommernes medvirken. Arbejdsgruppens forslag om at reducere antallet af højesteretsdommere knyttet til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed gennemføres også. .:- Det må være i alles interesse, at omfanget af dommernes bibeskæftigelse nu kulegraves og vurderes i et grundigt udvalgsarbejde, så det sikres, at der ikke som følge af bibeskæftigelse med rette kan rejses tvivl om dommernes habilitet og omdømme, siger Lene Espersen. Domstolsudvalget har tidligere peget på tre aspekter, når dommerne bijobber. Tager bibeskæftigelsen tiden fra deres egentlige arbejde, kan de forholde sig upartiske i voldgiftssager, og kan borgere, som anfægter en nævnsafgørelse i retten, føle sig trygge ved en dommer, som skal efterprøve nævnsafgørelsen. /ritzau/