Udvalg skal spare 16,54 mio. kr.

- Urealistisk, mener formand for Sundhed-, ældre-, og handicapudvalg

HJØRRING:Økonomiudvalget har bedt sundhed-, ældre-, og handicapudvalget (SÆH) finde besparelser på 16,54 mio. kroner inden for eget område. SÆH-udvalgsformand Jørn E. Christiansen (SF) tager dog udmeldingen med sindsro. - Jeg anser det for lidt af en øvelse. Besparelserne er næppe mulige at føre ud i livet, lyder det fra Jørn E. Christiansen. Besparelseskravet skyldes et hul på handicapområdets budget på i alt 16,54 mio. kroner. Det skyldes uventede takststigninger. Ingen havde forventet så store udefrakommende takststigninger. Det er især takststigninger, som andre kommuner har indført på handicaptilbud, som nu belaster Hjørring kommunes økonomi. Byrådet har en principbeslutning om, at udvalg, hvis budgetter skrider, som udgangspunkt selv skal finde pengene inden for eget budget. - Vi har ikke kunnet tage højde for takststigningerne, og derfor beder vi nu SÆH om at finde kompenserende besparelser i år. Vi kan ikke vente til 2009, da vores serviceramme da kommer under pres, siger borgmester Finn Olesen (S). Økonomiudvalget har muligvis åbnet en kattelem for en alternativ løsning. I sin indstilling til SÆH beder man om kompenserende besparelser, som skal ligge klar til økonomiudvalgets møde 11. marts, hvorefter byrådet skal tage endelig stilling til sagen. Udvalgsformand Jørn E. Christiansen hæfter sig ved den sidste del af formuleringen. - Vi laver naturligvis en opgørelse, men jeg opfatter det ikke som om, vi skal finde pengene. Når økonomiudvalget ser, hvad besparelserne rammer, vil man opdage, at de 16,54 mio. kroner udgør hele 10 procent af handicapområdets budget, siger Jørn E. Christiansen. - Jeg kan naturligvis godt se, at vi har et problem, men vi er også nødt til at forholde os til hverdagen for de handicappede. Jeg anser så stor en besparelse for urealistisk. Byrådet har en principbeslutning om, at udvalg skal klare deres egne budgetoverskridelser, men har dog tidligere hjulpet udvalg, som var kommet i klemme på grund af komplet uforudsete udgifter. Blandt andet fik børne- og undervisningsudvalget hjælp til en helt uforudset udgift på 12-14 mio. kroner sidste år. Et beløb ingen anede noget om og som derfor ikke var indregnet i budgettet.