Ældreforhold

Udvalg snupper tre mio. i kassen

Amt betaler mindre end før

HJØRRING:Social- og sundhedsudvalget har ikke ønsket at komme med forslag til yderligere besparelser indenfor det sociale område. I stedet foreslår de, at man tager tre mio. kr. af kassebeholdningen. Pengene skal anvendes til at fylde op på budgettet for 2002, hvor en økonomirapport fra 31. august siger, at der bliver en merudgift på udvalgets område på tre mio. kr. Pengene skyldes, at der er områder, hvor Nordjyllands Amt ikke længere vil være med til at betale, og det var forventet, at pengene ville kommme til at mangle. Der har siden nytår fungeret en såkaldt grundtakstmodel, som gøre lidt op med de traditionelle udgiftfordelinger mellem amt og kommuner. - Den nye model har givet amterne mulighed for at sige fra i gråzonetilfælde, og det har Nordjyllands Amt så gjort - formentligt fordi amtet også er presset på økonomien. Vi har i udvalget afvist alle mulige handlingsalternativer og finansierer den manglende amtsdækning med tre mio. kr. fra kassen. Pengene er jo gået ind i kommunens kasse tidligere, idet vi har modtaget 3,8 mio. kr. fra regeringens ældrepakke i 2002, forklarer Helmuth Zickert (S), som er formand for social- og sundhedsudvalget. Foruden de tre mio. kr. får udvalget en ekstraregning på et sted mellem to mio. kr. og 2,5 mio. kr. Det er ekstraudgifter på hjælpemiddelområdet, aktivitetscentre og ældreinstitutioner, men det er penge, som kan overføres til budgettet for 2003. Social- og sundhesudvalget har netop fundet 9,3 mio. kr. på budgettet for 2003 - blandt andet har man besluttet at skære ned på den praktiske hjælp til kommunens dårligste pensionister.