Lokalpolitik

Udvalg stemt for at anke principsag

Der tegner sig et flertal for at anke erstatning til HP Gruppen

HJØRRING:Der var tale om en principiel sag med en rekordhøj erstatning, da Hjørring Kommune 14. juni blev dømt til at betale HP Gruppen to millioner kroner i erstatning, fordi kommunen havde valgt det forkerte bud og dermed havde valgt HP fra, da man valgte, hvem der skulle have opgaven med at renovere plejehjemmet i Fynsgade. Siden da har forvaltningen og politikerne undersøgt og overvejet, om det er værd at anke sagen. Teknisk direktør Andreas Duus har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal stå i hans indstilling til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde, hvorpå sagen skal afgøres 5. august. - Den ligger lige på vippen, siger Andreas Duus, der har vendt sagen med advokater, set på tidligere sager og har rådført sig med kommunens bygherrerådgiver på sagen, COWI. En del af politikerne i udvalget er allerede nu afklarede med, hvad de mener. Else Købstrup sagde sin mening allerede da borgmesteren fremlagde kendelsen på det sidste byrådsmøde inden sommerferien. - Min holdning er, at vi skal anke sagen. Det er første gang, der bliver tilkendt så stor en erstatning, og den afgørelse vil få betydning for mange andre end os selv. Den vil danne præcedens for, hvordan man udmåler bøden i andre lignende sager. En så vigtig afgørelse bør gå gennem to instanser, siger Else Købstrup, der peger på, at selv om det skulle betyde, at de to millioner bliver stadfæstet, så er det stadig fint - for så har man en klippefast rettesnor. Hun bakkes op af udvalgsmedlem Jørgen Lind Thomsen (V): - Det her får betydning for alle, ikke bare kommuner, som begår en fejl og vælger det forkerte tilbud. Derfor er det en vigtig afgørelse. Umiddelbart mener jeg, at den skal ankes, fordi det er et principskifte, siger han. Også fra de andre partier lyder der de samme toner. - Min umiddelbare holdning er, at der er noget principielt i den her sag, og af den årsag bør den ankes, siger Helmuth Zickert (S), mens Jens Broen (K) er lidt mere forbeholden: - Ulempen er jo, at vi risikerer at skulle af med en endnu højere erstatning, men eftersom det kan få betydning for andre i samme situation, så kan der være god grund til at anke. Det synes jeg godt, jeg kan være med til. Borgmester Bent Brown (S) har endnu ikke taget stilling til, hvordan han stiller sig. - Jeg vil godt høre fra COWI, inden jeg beslutter mig, siger han. Hvis Hjørring Kommune ender med at stå med en stor regning, vil man forsøge at sende den videre til bygherrerådgiveren COWI, som var det firma, der rådgav kommunen til at tage det bud på opgaven, som nu er kendt forkert.