Hjørring

Udvalg stryger lån mod forbedringer

HJØRRING:Fritids- og kulturudvalget har nu indstillet, at både Hjørring Motor Sport samt KFUM-spejderne i Skallerup får eftergivelse på de lån, som de har optaget hos Hjørring Kommune. Spejderne har søgt om at få eftergivet 35.000 kr., da de ikke er i stand til at betale lånet i øjeblikket, men nu har udvalget truffet en anden beslutning. Spejderne skal indbetale en fjerdedel af lånet, altså 8750 kr., og så får de resten "eftergivet" på den måde, at det betinges, at de for det resterende beløb køber nyt inventar til mødesal for samme beløb. Kan de dokumentere indkøbet, eftergives lånet. Det samme gør sig gældende for Hjørring Motor Sport, der har søgt om udsættelse på et lån på 50.000 kr. Men heller ikke her er klubben i stand til at betale, da klubben gennem de sidste fire år har været vært ved tre afdelinger af europamesterskabet i motocross og derfor har moderniseret bane og faciliteret til de internationale krav. Og så har tilskuertallet været skuffende. Klubben indbetaler derfor 12.500 kr., mod at det betinges, at Hjørring Motor Sport dokumenterer, at de enten reparerer taget eller køber inventar for de sidste 37.500 kr.