Lokalpolitik

Udvalg uden penge til udvidelse

GJØL. Folkeoplysningsudvalget har ikke penge til at medfinansiere en tilbygning til Gjøl Hallen. Derfor har udvalget for anden gang sendt sagen i økonomiudvalget, oplyser Niels P. Falborg, formand for Folkeoplysningsudvalget. Gjøl GB vil udvide hallen, så der bliver plads til motionscenter, opvarmningslokale og redskabsrum til en byggepris på 1,5 mio. kr. I følge reglerne skal klubben selv stå for 25 procent af finansieringen svarende til 375.000 kr. Tilbage er 1.125.000 kr., som kan lånes i bygningerne, men det vil give Folkeoplysningsudvalget en årlig driftsudgift på 120.000 kr. Det er nemlig kommunens politik, at den betaler foreningslivets udgifter til husleje og renter. Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen 20. marts, hvor udvalget anbefalede projektet, men bad om at få tilført ekstra økonomi på grund af den nye driftsudgift. Denne anmodning var i økonomiudvalget 14. april, men det sendte sagen retur med den besked, at hvis folkeoplysningsudvalget ikke har råd til hal-udvidelsen, så kan der først tages stilling til projektet i forbindelse med forhandlingerne om kommunens budget 2004. - Derfor har vi nu foretaget en konsekvensberegning. Vi har set på, hvad det vil betyde for de andre foreninger, hvis vi skal betale de 120.000 kr. Det vil give for drastiske og voldsomme konsekvenser for tilskud til de øvrige foreninger. Vi er velvillige overfor en udvidelse af hallen, men vi sender sagen i økonomiudvalget igen, fordi vi ikke kan afholde udgiften indenfor vores nuværende budget, siger Niels P. Falborg.