Udvalg værner om små børnehaver

Forslag om, at børnehaver skal være på mindst 50 børn, er ude - politikere ser andre løsninger

HJØRRING:Der har været sagt, talt og skrevet meget om fremtiden for børnehaverne i Hjørring Kommune. Kan nogle af dem i fremtiden fortsat være under 50 børn, eller skal de alle sammen op over 50-60 små hoveder for at være bæredygtige? Det sidste har været et forslag fra forvaltningen i kommunen, og det er blevet debatteret frem og tilbage. I går slog politikerne i børne- og undervisningsudvalget så den fremtidige kurs fast. Og i kursen er der ikke fastsat noget minimumskrav, når der tales størrelse på børnehaver. Grænsen på 50 er ude af debatten. Politikerne er dog bevidste om, at ¿de små institutioner har nogle udfordringer med faglig bæredygtighed¿. Og de søges løst bl.a. ved det, der hedder differentieret ressourcetildeling. Altså at man i tildelingen af økonomiske midler tager hensyn til, at det nogle gange koster lidt mere at være lille. - En mulighed er også fast normering, sammenlægning, områdeledelse eller samdrift, og så kan man lave integrerede institutioner for de nul- til femårige årige i lokalområder, som ellers ville have svært ved at bevare et lokalt tilbud, siger formand for børne- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, Ole Albæk (UP). Der er altså udsigter til, at der i flere institutioner kommer små vuggestueafdelinger, og det ser Ole Albæk som en stor force. I dag er der kun vuggestuetilbud i de gamle Hjørring og Hirtshals kommuner. Flere vuggestuepladser - Vi oplever en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser, og det er efterhånden svært at finde dagplejere til ledige stillinger, siger Ole Albæk. Udvalget vedtog i går en lang række principper, som forvaltningen nu skal arbejde videre med for at udarbejde et forslag til en endelig struktur. Institutionerne skal give deres besyv med, hvis det kommer på tale med områdeledelse sammen med andre, og Ole Albæk forventer, at den snak er på plads inden sommerferien, hvorfor ændringerne kan træde i kraft fra 2009. Som princip vedtog politikerne på mødet i går også, at der ved ledig bygningskapacitet som følge af det faldende børnetal indtænkes muligheder for at oprette vuggestueafdelinger i børnehaverne. - Strukturen skal ses i sammenhæng med den geografiske struktur, herunder skolestruktur og i sammenhæng med tilbud til de 0-18 årige og den sammenhængende børnepolitik, siger Ole Albæk. Det ligger også fast, at der som udgangspunkt skal være et dagtilbud for de tre-femårige i de lokalområder, hvor der er en skole, og der skal fortsat være mulighed for forskellige løsninger tilpasset de lokale forhold - herunder f.eks. områdeledelse eller samdrift med skolen.