Udvalg varmer op til ny pengeduel

Børne- og kulturudvalget vil have del i en række indefrosne virksomhedsoverskud fra 2005

DRONNINGLUND:Der er lagt op til en ny byrådsduel om, hvorvidt der må plukkes i de kommunale virksomheders overskud fra 2005, selv om disse for kun godt en måned siden blev indefrosset i 2006 af byrådet. Det står klart, efter at børne- og kulturudvalget på et møde i denne uge så nærmere på seks sager, hvor kommunale virksomheder inden for udvalgets regi har bedt om at plukke i deres egne overskud fra sidste år for at finansiere en række ekstra tiltag i indeværende år. Fem af disse sager har udvalget nu sendt videre til byrådet med en anbefaling af, at der dispenseres for den nyindførte regel om ikke at pille ved 2005-overskuddene. Den eneste af de seks sager, der ikke slap igennem udvalgets nåleøje, omhandlede Asaa Skolebibliotek, hvor der imidlertid er tale om et så beskedent beløb - 7683 kr. til indkøb af nye ordbøger - at det i udvalget skønnes, at den udgift godt kan klares inden for skolebibliotekets eksisterende budget. De øvrige sager drejer sig om diverse tiltag i de aldersintegrerede institutioner Møllegården og Springeren i Hjallerup, børne huset Rusen i Asaa, fritidshjemmet Pyramiden i Dronninglund og Asaa Børnehave, og her har udvalget oversendt dispensationsansøgningerne til byrådet - nogle af dem med mindre beløb end de oprindeligt ønskede - i erkendelse af, at mange af de forskellige tiltag i de nævnte virksomheder blev iværksat eller vedtaget inden byrådets beslutning om at indefryse alle virksomhedernes 2005-overskud over en kam. - Og når det er ting, der er sat i gang inden byrådets beslutning, må det også være byrådet, der skal forholde sig til, hvad der nu kan gøres, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Peter Bandholm (V). Oversendelsen af de nævnte sager til byrådet følger i kølvandet på en nylig beslutning i byrådet om ikke at efterleve et tilsvarende ønske om at plukke i et 2005-overskud fra teknik- og miljøudvalget, og Peter Bandholm er derfor indstillet på, at det også for ”hans” udvalg bliver op ad bakke i byrådet. - Men hvis ikke de får midlerne til det her, så har de ude i virksomhederne ikke andre steder at skære ned end på løntimerne, og hvis det i sidste ende skal være konsekvensen, så er det noget, at byrådet må tage stilling til, fastslår Peter Bandholm.