EMNER

Udvalg vil fastholde dispensation

Beholder får foreløbig lov at blive stående

BLÆSBJERG:Sindal Kommune vil ikke uden videre indsigelser acceptere den holdning, som Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt har tilkendegivet omkring placeringen af en gyllebeholder til mink ved Rødebrovej. For knap en måned siden sagde tilsynsrådet, at kommunen ulovligt havde dispenseret fra afstandskravet i bekendtgørelsen om husdyrgødning, og siden har teknisk forvaltning tygget på indholdet og hvad der skal svares til rådet. - Vi er ikke færdige med at formulere svaret og hvorfor vi anbefalede den valgte placering. Gyllebeholderen kunne ikke være andre steder, og det mener vi stadigvæk. Det vil indgå i svaret, oplyser Poul Dige Pedersen (V), formand for teknisk udvalg. Tilsynsrådet mener derimod, at gylleholderen kan bygges et andet sted, hvor afstandskravet på 15 meter kan holdes. Sagen er med på det næste udvalgsmøde.