EMNER

Udvalg vurderer SSP-arbejde

Arbejdsgruppe skal undersøge hvordan SSP-indsatsen kan forbedres

PANDRUP:En arbejdsgruppe med repræsentanter fra SSP-udvalget skal nu kigge nøjere på de arbejdsopgaver, som SSP udfører i Pandrup Kommune. Det sker efter den seneste tids kritk af SSP-udvalget, som er blevet beskyldt for at være for lidt udfarende og mangle handlekraft, når det gælder om at løse problemer med børn og unge i lokalområdet. Bølgerne gik højt på SSP-udvalgets møde tirsdag. Faktisk blev der slet ikke tid til at drøfte mødets dagsorden. Tiden gik istedet med at drøfte den seneste tids kritik af SSP-udvalget, og der blev flittigt udvekslet synspunkter om det rimelige i den kritik, som blandt andre Venstres repræsentant i udvalget, Trine Bjerg, og ungdomsskoleinspektør Tommy Duun Mogensen har fremsat. - Vi havde en lang og god snak om avisskriverierne og kritikken af SSP, siger SSP-koordinator John Nørkjær, som ikke ønsker at fortælle mere om det konkrete indhold i diskussionen. Han oplyser derimod, at der om kort tid skal holdes et nyt SSP-møde, hvor der blandt andet vil blive arbejdet videre med forslaget om at udnævne SSP-lærere på skolerne. Og i løbet af september skal der holdes et borgermøde i Kaas, hvor alle får mulighed for at deltage i diskussionen om de aktuelle problemstillinger, blandt andet børn og unges druk og hærværk. Konstruktivt møde På SSP-mødet blev der nedsat et udvalg, der skal drøfte, hvad SSP konkret skal tage sig af i fremtiden. Organiseringen af SSP-arbejdet skal der også tages fat på, ligesom SSP-koorinatoren opgaver skal fastlægges, oplyser socialchef Kai Møller. - SSP har fra starten været organiseret på et løst grundlag. Men nu skal vi have kigget på det og have fundet ud af, hvordan SSP bliver mere synligt og handlekraftigt. Nu er tavlen vasket ren, og vi må se fremad, siger Kai Møller. Også Trine Bjerg synes, at der var tale om et konstruktivt møde. - Det kan ikke nytte noget at være sure på hinanden, nu skal vi videre. Hele strukturen omkring SSP-arbejdet skal vurderes, og vi skal finde ud af, hvordan det kommer til at køre på skinner, siger Trine Bjerg, der finder det påfaldende, at SSP"s handlingsplan ikke er ændret væsentligt gennem meget lang tid. Udvalget består af kommunens nye børne- og kulturchef Michael Stilling, lederen af kommunens familieafdeling Jonna Werner, politiets SSP-repræsentant Torben Jørgensen, lederen af Skole- og familiecentret Finn Andersen samt John Nørkjær.