Lokalpolitik

Udvalgsbeslutning taget forud for møde

Skrothandels ansøgning om udvidelse skulle have været på udvalgsmøde

DRONNINGLUND:Et afslag på en ny ansøgning om udvidelse af Nordjyllands Skrothandel på Bolleskovvej dumpede forleden ind ad brevsprækken hos Heidi og Jens Sørensen. Til stor undren og utilfredshed for parret, der var blevet stillet i udsigt, at ansøgningerne skulle op på næste møde i teknisk udvalg - et møde, som endnu ikke har været holdt. Brevet er underskrevet af udvalgsformand Bendt Danielsen (Borgerlisten). Men fremgangsmåden er ikke usædvanlig. Udvalget har beføjelser til at træffe afgørelse i visse sager, uden at de kommer op på udvalgsmøder, siger Bendt Danielsen. Han havde det indtryk, at det var den oprindelige ansøgning, der var blevet fremsendt endnu engang. Og den var færdigbehandlet. Men Jens Sørensen havde lavet hele tre nye forslag til, hvordan hans problemer kunne løses. Han har ansøgt om en udvidelse af kapaciteten, hvilket er ret afgørende for, at virksomheden kan køre videre. Bendt Daneielsen erkender, at han ikke var bekendt med, at Jens Sørensen på et møde med borgmesteren var blevet lovet, at sagen ville blive taget op på næste udvalgsmøde. - Det er nyt for mig, at borgmesteren har lovet, at ansøgningerne skulle op i udvalget igen. Men nu kommer den på teknik- og miljøudvalgets møde 21. oktober, og så må finde en fornuftig løsning, siger Bendt Danielsen. Jens Sørensen foretrækker at beholde hele virksomheden, hvor den er nu. Det er den løsning, han nu igen har fået afslag på. Men han kan leve med, hvis en del af aktiviteterne flyttes til en industrigrund på Dregårdsvej, og den mulighed står stadig åben.