Lokalpolitik

Udvalgsformand: Der er begået fejl

- Med dispensationerne retter vi op på fejlene, forklarer Otto Kjær Larsen

JAMMERBUGT:Den kunstneriske værdi kunne godt være højere, for at sige det på jysk. Det erkender teknik- og miljøudvalgsformand Otto Kjær Larsen (V) i en kommentar til bredsiden fra Visti Christensen. Og han mener ikke det omtalte hus på Solsortevej, men den kommunale behandling af hele byggesagen. - Det er jo en sag, Jammerbugt Kommune har arvet fra Brovst, og vi må erkende, at der er begået fejl i den daværende kommune. Det har vi så forsøgt at rette op på med de nødvendige dispensationer, forklarer han. Fejlen bestod i, at Brovst Kommune udstedte en byggetilladelse, der ikke var i overensstemmelse med den lokalplan, der endda var lavet specifikt til den ene grund. - Det kan bygherren ikke lastes for, da det er kommunens opgave at sikre at der er overensstemmelse. Derfor er det også kommunens opgave at rette op på tingene, forklarer Otto Kjær Larsen. Jammerbugt Kommunes planchef Kell Agerbo oplyser, at afgørelsen om dispensationerne nu offentliggøres, og at der er fire ugers høringsfrist, hvor man kan klage til Naturklagenævnet, hvis man mener kommunen ikke har retten på sin side. - Man kan ikke klage over selve huset eller dets udseende, for det følger jo lokalplanen og de dispensationer, bygherren har fået, gør Kell Agerbo opmærksom på. Visti Christensen oplyser, at han agter at følge sagen til dørs, når han får afgørelsen og klagevejledningen i hånden. - Den er på vej, lover Kell Agerbo.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk