Redningsvæsen

Udvalgsformand: Det er ren brandslukning

HJØRRING:Det er ren brandslukning, når kommunen kun har overskud til at behandle de langvarige sygedagpengesager. Det erkender formand for arbejdsmarkedsudvalget, Søren Chr. Jensen (S). - Vi har gjort det , fordi vi var nødt til det. Det er klart, at når man flytter op på prioriteringen et sted, så går den ned et andet sted. Der har været noget med den mellemgruppe, som fagforbundene også peger på. De har fået besked om, at de måtte vente på grund af tidspres. Det har i yderste fald betydet, at der er borgere, der ikke har fået den service, de skulle have, siger han. Med mellemgruppen mener Søren Chr. Jensen den gruppe af borgere, der ikke er ny i systemet, men heller ikke har været syge i 26 uger endnu. Praksis har været, at man tog et stormøde med de nye sygemeldte, og derefter blev de ikke prioriteret igen, før der var gået 40 uger. Den grænse er nu 26 uger. - Men det er ren brandslukning, og selvfølgelig bør det være sådan, at der er tid til alle sager, siger Søren Chr. Jensen, der mener, at det løser sig, når man fra august er kommet op på fuld bemanding igen. På et møde i arbejdsmarkedsudvalget blev det i et notat fra forvaltningen bekræftet, at prioriteringen er gået ud over nogle borgere. "Vedr. de øvrige sagstyper blev sagsbehandlingstiden som forventet forlænget, men den løbende prioritering medvirkede til at fastholde den mest nødvendige sagsbehandling", står der. Arbejdsmarkedschef Torben Birkeholm fortæller, at den løbende prioritering består i, at han og sagsbehandlerne drøfter sagerne og ligger dem i en rækkefølge. - Det er en nødprioritering på grund af den situation, vi står i. Jeg vil ikke afvise, at der godt kan være nogen, der ikke har fået den opfølgning, som de er berettiget til. Det hørte vi også , da vi havde møde med LO. Nederst i bunken kommer ofte sager om fleksjob. Her erkender forvaltningen i notatet, at kommunen ikke holder sin egen tidsfrist på seks måneder. Opfølgning kan dog betyde mange ting, påpeger Torben Birkeholm: - Det kan være en samtale, en telefonopringning, eller at vi indhenter oplysninger fra lægen. Vi informerer borgeren, hvis der sker noget af betydning for sagen.