Lokalpolitik

Udvalgsformand:- Det kan jo gribe om sig

AFSLAG: Formanden for teknisk udvalg har medfølelse med Jørgen og Sigrid Kristensen. - Jeg kan godt se, at det er træls for dem, men hvis man køber et sommerhus i anden eller tredje række, må man acceptere, at man skal ned til vandet for at se fjorden, konstaterer Iver Kjærgaard (V). Der er ingen lokalplan for området og i Sejlflod Kommunes Kommuneplan 1996-2008 er der ingen bestemmelser om etablering af denne type opholdsareal. Heller ikke i Byggeloven er der hjemmel til at underbygge afslaget til Jørgen Kristensens tagterrasse. Derfor skal afslaget på tagterrassen, som i øvrigt blev givet sammen med et afslag på et allerede bygget udsigtsplatform i Egense, ses ud fra en præventiv betragtning. - Det kan jo gribe om sig. Hvad nu, hvis naboen bag Jørgen Kristensen vil have et udsigtstårn?Vi kan ikke give tilladelse til noget, der skæmmer vores sommerhusområder, siger Iver Kjærgaard. Har udvalget været ude og se på forholdene? - Nej, men det er heller ikke udvalgets opgave. Det er teknikerens. Har teknikeren (byggesagsbehandleren, red.) været ude og kigge? - Jeg ved ikke, om han har været ude og kigge, men jeg synes godt, at vi på et møde kan bestemme, hvilke regler, vi vil have for vores sommerhusområder, påpeger Iver Kjærgaard. Rent teknisk vil der nu blive lavet en lokalplan for sommerhusområderne, der umuliggør opførelsen af tagterrassen samt ulovliggør udsigtstårnet i Egense.