EMNER

Udvalgsformand: - Kun mindre tilpasning

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:- Det er kun en mindre tilpasning. Jeg kan da slet ikke forestille mig, at der er tale om afskedigelser i den størrelsesorden. Det siger formand for underudvalget for teknik- og miljø, Karsten Frederiksen (K). Han er noget forundret over reaktionen fra 3F. - I Dronninglund Kommune har man foretaget snerydning hos ældre, men det kan lige så godt foretages af private, påpeger han. - Men det betyder da ikke, at der skal ske afskedigelser i det omfang, 3F nævner, siger han. I øvrigt påpeger Karsten Frederiksen, at snerydningen for pensionister i Dronninglund Kommune har givet underskud. Karsten Frederiksen understreger, at det er nødvendigt med den samme service i hele den ny Brønderslev-Dronninglund Kommune. Karsten Frederiksen tilføjer, at der er meget stor aktivitet. - Der er så meget i gang, at vi måske ikke behøver at afskedige folk i vinter, som tilfældet ellers har været, siger han. Karsten Frederiksen vil dog ikke afvise, at det kan blive nødvendigt, at nogle flytter arbejdssted fra Dronninglund til Brønderslev. Karsten Frederiksen siger, at det eneste rigtige er at samle aktiviteterne på to materielgårde. - Det er ikke rationelt med flere materielgårde. - Tiden er ikke til, at man har maskiner mange steder, siger han. - Der skal være et sted, hvor de ansatte møder, og så kører ud i de grupper, de skal arbejde i, siger Karsten Frederiksen. Han siger også, at det med hensyn til vedligeholdelse af maskinparken er hensigtsmæssigt med få steder. - Vi har haft diskussionen i Brønderslev Kommune, men der er ingen tvivl om, at det er mest hensigtsmæssigt med få materielgårde, understreger Karsten Frederiksen.