Lokalpolitik

Udvalgsformand: - Nej til grus- og saltdepoter

Karsten Frederiksen mener, private lodsejere selv må hente og betale - ønsker penge brugt på veje og trafiksikkerhed

Husejerne skal sørge for, at fortov og indkørsel er ryddede for sne - men skal kommunen tilbyde gratis salt- og grusdepoter? Debatten foregår lige nu på kryds og tværs af kommunen. Arkivfoto

Husejerne skal sørge for, at fortov og indkørsel er ryddede for sne - men skal kommunen tilbyde gratis salt- og grusdepoter? Debatten foregår lige nu på kryds og tværs af kommunen. Arkivfoto

DRONNINGLUND/BRØNDERSLEV:Hvis borgerne i hele kommunen skal have adgang til gratis, kommunale grus- og saltdepoter, vil det koste cirka 150.000 kroner. Og formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen, fastholder et nej til denne service. Beslutningen om at droppe salt- og grusdepoter som borgeren kvit og frit kan benytte til fortove og indkørsler har givet anledning til debat og kritik fra borgere og politikere. Ordningen har hidtil været et tilbud i den tidligere Dronninglund Kommune. Og sagen havner efter alt at dømme atter på teknik- og miljøudvalgets dagsorden i det nye år, idet udvalgsmedlem Ole Bruun har tilkendegivet i NORDJYSKE, at han ønsker at tage sagen op. - Det er han selvfølgelig velkommen til. Vi drøfter gerne sagen en gang mere, men jeg gør opmærksom på, at udvalget enstemmigt sagde nej til at lade ordningen fortsætter i forbindelse med, at udvalget blev orienteret om beslutningen, siger Karsten Frederiksen. Udvalg betaler prisen - Jeg har bemærket mig, at Hildo Rasmussen har sat spørgsmålstegn ved, om forvaltning eller udvalg træffer beslutningen. Jeg må gøre opmærksom på, at udvalget træffer beslutningen - også selvom sagen står under orientering. - Og hvis udvalget måtte ønske at lade ordningen være gældende for hele kommunen, er det udvalgets opgave at finde pengene, tilføjer Karsten Frederiksen. Forvaltningen har udregnet, hvor meget det vil koste at lade ordningen gælde hele Brønderslev Kommune. 45 kasser har hidtil været opsat i Dronninglund Kommune, men kun 30 er tilbage. Der skal købes 70 nye kasser for at kunne dække behovet i hele kommunen, og produktionsskolerne kan produceres kasserne til cirka 1200-1300 kroner stykket - en investering på cirka 90.000 kroner. Hertil kommer udgifter til at sætte kasserne ud, samt sørge for genopfyldning med sand og salt og indsamling af kasserne, når vinteren er forbi. - Det er en udgift til cirka 150.000 kroner. Og ønsker byrådet, at ordningen skal være gældende for hele kommunen, bliver den det. Lodsejerens opgave - Det er vores opfattelse, at det er den enkelte lodsejere, der skal holde sit fortov rent og salte. Med depoterne har man et ønske om at gøre det til en delvis kommunal forpligtigelse - det synes vi bestemt ikke, vi skal. Udvalget ønsker i stedet at bruge pengene til forbedringer og vedligeholdelse af vores veje og til trafiksikkerhedsprojekter. Salt og grus til fortove og indkørsler er en opgave, som den enkelte lodsejer selv må løfte, mener Karsten Frederiksen. Han konstaterer, at kommunale blomster også er inddraget i debatten om salt- og grusdepoterne. - Vi tror faktisk, at blomsterne er med til at brande vores kommune og gøre den til et godt sted at være. Selv-henter Karsten Frederiksen har modtaget forslag om, at lægge depoter på materielgårdene eller på genbrugspladserne, så folk selv kan hente. - Men jeg har svært ved at se argumentationen i forhold til, at depoterne skal komme ældre og mindre mobile medborgere til gode. De ældre mennesker har ikke ligefrem let ved at hente grus og salt på genbrugspladserne. Og jeg afviser i særdeleshed, at have depoter på materielgårdene. Det ville give et stort kaos, og det forslag bliver klart afvist af lederen af materielgårdene. - Jeg kender ikke til andre kommuner, der stiller grus og salt til rådighed for private lodsejere. Karsten Frederiksen ærgrer sig over, at politiske kollegaer påpeger, at der er tale om en serviceforringelse. - Jeg kunne ønske mig, at der kom lige så mange tilkendegivelser om forbedringer i vores nye, fælles kommune. Jeg håber, at byrådskollegaer fra den tidligere Dronninglund Kommune glæder sig over de trafikmæssige forhold, der er forbedret - og at de opgaver, der blev udsat i forbindelse med sidste års anlægsstop, havde første prioritet i år.