Lokalpolitik

Udvalgsformand overrasket

NØRAGER:Det nuværende pludselige boom i salget af kommunale grunde i Nørager og Haverslev kommer bag på Søren Munk (V), formand for teknik- og miljøudvalget. Han har ingen logisk forklaring på, at der blandt andet efter halvandet års ventetid og stilstand lige pludselig kommer skred i byggeriet i den næsten nye udstykning Egebakken i Nørager. - Da udstykningen var byggemodnet, havde jeg regnet med at der hurtigt kom gang i grundsalget. Udstykningen ligger jo fint indpasset i landskabet sammen med naboudstykningen Solhøj tæt på rekreative områder og indkøbsmuligheder, påpeger udvalgsformanden. Han har heller ingen forklaring på, hvorfor der lige pludselig efter fem år nu er kommet skred i salget af grunde i udstykningen Mølhøjvangen i Haverslev. Her har de seks nuværende huse i flere år næsten stået og råbt til hinanden med de mange ubebyggede og tilvoksede grunde imellem sig. Område gjort attraktivt Fra kommunens side er der i år efter politisk initiativ foretaget beplantninger i skel mellem de mange grunde samt færdiganlagt et stisystem i området med direkte forbindelse til Haverslev centrum. Det er sket for at gøre hele boligområdet mere indbydende for eventuelle grundkøbere. Lokalpolitiker Sten Jensen (V) fra Haverslev har flere gange de sidste par år stillet forslag i byrådssalen om at nedsætte priserne for de mange ledige grunde i Mølhøjvangen for at tiltrække købere og dermed få nye skatteborgere til kommunen. - Men med det nuværende grundsalg i området var det måske godt nok, at et stort flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer i sin tid var imod mit forslag, griner Sten Jensen.