Lokalpolitik

Udvalgsformand: Sagsbehandling helt efter bogen

Lodsejer kritiserer procedure omkring dispensation til nyt sommerhus i Lønstrup

LØNSTRUP:En af lodsejerne på Sundet i Lønstrup, Svend Bjørnager, kritiserer Hjørring Kommune for proceduren omkring dispensationen til byggeriet af et nyt sommerhus på Sundet i Lønstrup. Svend Bjørnager mener, at der sker forskelsbehandling i analoge sager vedrørende dispensationer til byggeri i bynære klitter. Formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Ole Ørnbøl (S), siger, at der er tale om forskellige sager, og at den seneste dispensation er sket helt efter bogen efter en grundig behandling ned til mindste detalje. - Jeg synes, man skal have samme behandling, når der skal gives dispensationer, siger Svend Bjørnager. - Da Lido Lønstrup, som jeg er med i, solgte en grund på Vesterklit under forudsætning af, at der kunne bygges på den, blev sagen sendt ud til høring, såvel hos naboer som til Foreningssamvirket. Det gjorde teknisk forvaltning, fordi det var et byggeri i klitområdet i byen. Ydermere forlangte man en visualisering af byggeriet, der aldrig blev til noget, fordi køberen trak sig. Nu skal der gives dispensation til et sommerhus, der ligger på byens højeste punkt, og det sendes kun til nabohøring, siger Svend Bjørnager. Hvorfor skal offentlighedsfasen i analoge byggesager ikke være den samme? Hvad er forskellen på et byggeri i bunden af en skrænt og et byggeri på toppen af en skrænt? Det ser da også mærkeligt ud, at den første byggesag i området efter en ny lokalplan skal starte med en dispensation. Endelig synes jeg, at det ser mærkeligt ud, at Hjørring Kommunes tekniske forvaltning giver dispensation her umiddelbart før, et nyt lokalplanforslag for Lønstrup skal ud til høring, specielt fordi flere initiativer er blevet bremset netop med begrundelse i, at en ny lokalplan er på trapperne. Mere kompliceret Ole Ørnbøl afviser, at der finder forskelsbehandling sted. - Sagen om huset i Vesterklit var betydeligt mere kompliceret, fordi det var en sammenlægning af flere grunde, og der var også tale om vejomlægning. Det var en byggesag, der havde stor bevågenhed, derfor mente vi, at en større gruppe mennesker skulle høres, fortæller Ole Ørnbøl. Ole Ørnbøl er ked af, at man ikke i tide har opdaget, at der var en grund med byggeret på Sundet. - Men vi må forholde os til kendsgerningen. Dispensationen til byggeriet er ikke ret stor. Af tegningerne kan vi se, at huset lægger sig tæt op af det øvrige byggeri i området. Der er kun givet dispensation til kobberbelægning på en verandastue og lidt for farven. Vi har haft et landinspektørfirma ude for at undersøge området nøje. Og er blevet informeret om, at det er den sidste grund med byggeret i området. Alt er altså gået striks efter bogen. Endelig er det et område med en særskilt lokalplan, derfor har vi ikke fundet anledning til at udsætte sagen. Af de indsigelser, vi har fået, har ingen bestridt ejerens ret til at bygge på grunden, siger Ole Ørnbøl. Teknik- og miljøudvalgets dispensation til byggeriet er endelig, og ejeren af grunden kan begynde byggeriet, når han ønsker det. - Netop i Lønstrup er vi fra kommunens side interesseret i at få den rigtige udvikling, derfor arbejder vi også seriøst og grundigt med det nye lokalplanforslag, der skal ud i høring i august. Vi hører mange og er glade for den store respons, vi har mødt i foroffentlighedsfasen, siger Ole Ørnbøl. - Jeg er fuld af respekt for, at der er nogle "vagthunde" i Lønstrup, der følger godt med og giver deres mening til kende. Men det, Svend Bjørnager har gang i nu, synes jeg ikke er særlig objektivt set i forhold til, at det hus, der skal opføres på Sundet, falder ind med de huse, der i forvejen ligger i området, understreger Ole Ørnbøl.