Udvalgsformand ser positivt på taghældning

Lokalpolitik 1. juni 2005 06:00

OUE: I marts behandlede byrådet en ansøgning fra Oue Hallens bestyrelse om et rente- og afdragsfrit lån til nyt tag på hallen, der allerede dengang var hullet som en si. Det stod da klart, at hvis idrætsudøvere og bankospillere fortsat skulle kunne dyrke deres interesser i tørvejr, var et tag med hældning nødvendigt. Men med en spærkonstruktion ville hallen overskride den tilladte byggehøjde på 8,50 meter. Nabo til hallen er Oue kirke, så derfor skulle Fredningsnævnet høres, før man gik videre med projektet. I byrådet betegnede Per Lauersen (V) tagrenovationen som en ekspressag. Der stod spande på bordene så galt var det, påpegede han. Spandene må efterhånden være fyldt og tømt et par gange, men nu er der igen skred i sagen. Nordjyllands Amt har givet dispensation fra kirkebyggelinien, og ingen har klaget før fristens udløb. Børne- og kulturudvalget behandlede sagen på et møde i mandags og indstillede ansøgningen til behandling først i Økonomiudvalget og senere i byrådet. - Vi syntes, at det ville være bedst med et tag med hældning, sagde udvalgets formand Paul Arnbak efterfølgende. - Hvis det går den vej, skal vi bare sikre, at der indhentes tilbud fra mindst to firmaer, tilføjede han. Indtil de videre beslutninger er truffet, må brugerne af Oue Hallen sætte deres lid til en tør sommer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...