Udvalgsformand stemte imod ud fra sund fornuft

Else Købstrup indrømmer, at kampen mod besparelser på børneområdet blev tabt

HJØRRING:Flere af byrådets politikere har ment, at det ville være svært for Else Købstrup (V) at fortsætte som formand for børne- og undervisningsudvalget, fordi hun har stået fast på, at hun ikke ville være med til besparelser i folkeskolen og på daginstitutionsområdet. Den konservative Jens Broen, har sagt det på en anden måde : Man har da aldrig haft en finansminister, der stemte imod finansloven. Hertil siger Else Købstrup: - Jeg overvejer ikke at gå som formand. Jeg har kæmpet en kamp, og den har jeg tabt. Men jeg har ikke tabt energien, og jeg kender godt de politiske spilleregler. Det var min samvittighed og min sunde fornuft, der sagde mig, at nu er vi nødt til at stoppe med besparelser på børneområdet. Efter dybe overvejelser stemte jeg derfor imod. Børnene i folkeskolen skal kunne følge med. Mit mål er, at vi skal ruste børnene til et godt voksenliv. - Politik er at gå på to ben. Og de skal helst være lige lange, siger Else Købstrup. Det ene ben med værdier, faglighed og kvalitet. Det andet med økonomi. Vi har i udvalget sat os et politisk mål i fuld respekt for økonomien. - Når jeg stemte imod besparelserne skyldes det, de fire mål vi har sat os. Det første er, at elevernes stave- og læsekompetencer skal styrkes. For det andet skal vi opklassificere evalueringsstandarder og metoder. For det tredje har vi som politisk mål sat, at skolens rummelighed skal styrkes med udvikling af varierende organisationer og undervisningsformer, der samtidig har et forebyggende sigte. Det fjerde mål, vi har sat os, er, at børn og unges kompetencer skal udvikles, så adfærdsforstyrelser i hverdagen minimeres, fortæller Else Købstrup. - Indkomstgrundlaget i vores kommune ligger ikke højt, men det skal ikke gå ud over børnene. Vi skal som politikere give dem den ballast, de har brug for, siger Else Købstrup, der selv er lærer, og i mange år politisk har arbejdet med netop undervisningsområdet. Hun var blandt andet i 12 år formand for netop det område i Kommunernes Landsforening. Else Købstrup har helt klart været under pres i sin egen gruppe, fordi hun ville stemme imod besparelser på børneområdet. Men hun har ingen kommentarer til, hvad andre har sagt eller mener. - For mig er det vigtigt at give udtryk for, hvad jeg selv vil, og ikke hvad de andre gør. På den måde holder jeg min sti ren, siger Else Købstrup, der er klar til at fortsætte i udvalget. -S selv om det bliver med et andet afsæt, skal vi nok gøre det godt, siger Else Købstrup. Socialdemokraternes John Bagger stemte også imod besparelserne på skole- og daginstitutionsområdet, han mener det er et forkert signal at sende, hvis man vil skaffe flere borgere til kommunen.