Lokalpolitik

Udvalgsformand stopper efter 2006

Per Therkildsen (V) har meddelt sin vælgerforening, at han ikke vil genopstille

ØSTERVRÅ:Endnu et af Sæby Byråds medlemmer har besluttet ikke at kandiidere til byrådet for den kommende storkommune bestående af Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner - i 2006 som sammenlægnings-byråd og fra 2007 som nyt byråd. Det er formanden for teknisk udvalg, Per Therkildsen (V), Østervrå. Han har netop meddelt Skæve Venstrevælgerforening, som han stillede op for ved valget i 2001, at han ikke ønsker genopstilling. -Den nuværende byrådsperiode bliver jo forlænget med et år, så når vi når frem til udgangen af 2006, har jeg været medlem af byrådet i ni år.Det må være nok, siger 58-årige Per Therkildsen. - Jeg har både min forretning og familie at tage hensyn til, tilføjer han. Der bliver meget at se til i teknisk udvalg både i år og næste år, der bliver Sæby Kommunes sidste i den nuværende skikkelse. Det vil betyde en ekstra stor mødevirksomhed. - Og skulle jeg, hvis jeg ville opstille til byrådsvalget i november, blive valgt til den nye storkommunes byråd, ville jeg jo i 2006 skulle sidde i to byråd. Det rækker min tid ikke til, når både min virksomhed og familie også skal passes. Det vil jeg simpelthen ikke orke. Per Therkildsen indvalgtes første gang i Sæby Byråd ved valget i 1997. Han blev da valgt på Kommunelisten. Men et par år inde i byrådsperioden, brød han med Kommunelisten og blev optaget iVenstres byrådsgruppe. Ved valget for knap fire år siden opstillede han for Skæve Venstrevælgerforening og opnåede genvalg. I forbindelse med det nuværende byråds konstituering i 2001 blev han formand for teknisk udvalg.