Lokalpolitik

Udvalgsformand: Tåbeligt og urimeligt

Forvaltning ved Brønderslev Kommune vil revurdere beslutning om at lade svinestald opføre på Jyske Ås

Niels Adelstorp fylder overskydende sand og jord ned i denne lavning på Jyske Ås, der er på vej til at blive udjævnet. Foto: Bent Bach

Niels Adelstorp fylder overskydende sand og jord ned i denne lavning på Jyske Ås, der er på vej til at blive udjævnet. Foto: Bent Bach

JERSLEV:Jyske Ås bølger frem og tilbage og op og ned og står i skærende kontrast til det flade landskab, den støder op til. Ude i horisonten skyder små skove op, og bakke på bakke tegner et billede af højderyggen, som leder tankerne hen på en kurvet kvindekrop. Men midt på den smukke krop ligger et åbent sår. Det ene vognlæs jord og sand efter det andet bliver fyldt ned i såret, der vokser sig større og større. Med et landsplandirektiv forsøger staten ellers at beskytte Jyske Ås, som det værdifulde landskab det er, men tilsyneladende ikke i dette tilfælde. Professor og landinspektør ved Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen mener, at Brønderslev Kommune løber fra sit ansvar for at beskytte landskabet, når de med deres underskrift på en såkaldt paragraf 12 godkendelse har givet grønt lys til, at svineproducent Niels Adelstorp fra begyndelsen af december har kunnet grave i Jyske Ås for at få plads til en ny stor svinestald og gylletank. - En svineproduktion hører ikke hjemme i Jyske Ås, der er et af de mest værdifulde landskaber i Nordjylland. En intensiv svinebedrift skal ekspandere, derfor vil den fjerne den ubeskyttede natur. Desuden er den hård ved det øvre jordlag i arkæologisk og miljømæssig forstand, siger Esben Munk Sørensen. Notat er misvisende Lars Olsen, der er nabo til svineproducentens byggeprojekt, har klaget til forvaltning ved Brønderslev Kommune, men de har flere gange fastholdt, at Niels Adelstorp gerne må flytte jord, så længe han ikke regulerer terrænet, og det har forvaltningen ikke ment var tilfældet. Efter et tilsyn hos Niels Adelstorp 6. januar fastholdt forvaltningen igen sin beslutning, da sagsbehandleren i sit notat skriver: "Undertegnede er af den overbevisning, at der ikke sker terrænregulering på arealet, hvor stalden skal placeres". Hvad der ikke står i notatet er, at Niels Adelstorp kører det sand og jord, der kommer i overskud væk og smider det i en lavning midt på Jyske Ås. Det betyder, at lavningen langsomt er ved at bliver udjævnet - eller terrænreguleret. Derfor giver Esben Munk Sørensen ikke meget for sagsbehandlerens tilsynsnotat. - Det forholder sig ikke til klagen og er direkte misvisende. Det tilsyn er ikke godt nok lavet, i forhold til det der er problemet, siger Esben Munk Sørensen. Forvaltning ændrer mening Hos Teknik- og Miljøforvaltning har man efter tilsynet 6. januar modtaget de billeder af udjævningen, som Lars Olsen sendte til kommunen lige inden nytår. Og det har fået forvaltningen til at skifte mening. - Da vi var derude, havde vi fokus på jordflytningerne og klargøringen til byggeri, og ikke så meget på, hvad der foregik længere væk fra matriklen. Nu har vi så fået nogle nye oplysninger i form af nogle billeder, som vi er i færd med at forholde os til, så det kan godt ske, vi tager ud og laver et mere detaljeret tilsyn, siger afdelingsleder ved Teknik- og Miljøforvaltningen, Annemette Eriksen. Hun understreger, at Niels Adelstorp fra starten er gjort opmærksom på, at det er på eget ansvar, han flytter jorden. Han har nemlig ikke fået sin byggetilladelse endnu. Samtidig er sagen blevet påklaget til Miljøklagenævnet, som kan vælge at annullere den godkendelse, som kommunen har givet. Udvalgsformand er rystet Formanden for Teknisk Udvalg, Karsten Frederiksen (K), er rystet over, at svineproducenten er gået i gang med de helt store maskiner, inden har rent faktisk ved, om han får lov til at bygge. - Det er både tåbeligt og urimeligt, at landmanden laver så store terrænreguleringer under høringsfasen. - Der er ikke givet en byggetilladelse endnu, og der er samtidig kommet klager. Så man ligger i en mellemfase, og så bør man ikke gå i gang med så store terrænreguleringer, heller ikke selvom man selv hæfter for det, siger Karsten Frederiksen. Han giver samtidig Esben Munk Sørensen ret i, at der i denne sag er tale om terrænregulering, hvilket forvaltningen indtil videre har afvist. Klager har gode chancer Det er nabo til svineproducenten, Lars Olsen, der har klaget til Miljøklagenævnet over kommunens godkendelse. Esben Munk Sørensen vurderer, at han har gode chancer for at få godkendelsen annulleret og byggeriet stoppet. Hvis ikke det sker, frygter han for den Jyske Ås' fremtid. - Det vil betyde, at de ubeskyttede arealer i Jyske Ås vil blive gyllearealer i forhold til i dag, hvor det er sammensat og varieret natur, vurderer Esben Munk Sørensen. Han understreger, at han støtter den danske svineproduktions udvikling, men at anlæggene bør ligge i robuste landskaber, hvor svineproducenterne ikke løber ind i de problemer, som der er opstået i denne sag.