EMNER

Udvalgsformand: - Vi har ingen breve liggende

Socialudvalgsformand Eva Rytter (S) har ikke kendskab til ubesvarede klager. Nu undersøger forvaltningen sagen .

Der ligger ingen ubesvarede breve på socialudvalgets bord og venter på reaktion fra politikerne, hverken fra Ældrerådet eller andre. Det fastslår udvalgets formand, Eva Rytter (S), i et svar på angrebet fra Ældrerådet om angiveligt flere skriftlige klager, som rådet har sendt til udvalget i løbet af efteråret, men ikke fået svar på. - Jeg tør selvfølgelig ikke sige, om der kan være sket en fejl, så der ligger breve, der er gået forkert i forvaltningen, tilføjer hun. Overrasket - Men i udvalget gør vi meget ud af at svare på alle de henvendelser, vi får, understreger Eva Rytter. - Ældrerådets reaktion kommer helt bag på mig, for vi har en klar aftale med forvaltningen om at vi skal se alle henvendelser, der kommer til socialudvalget. Fra kommunens socialforvaltning oplyser socialchef Jane Hvas, at der efter hendes vidende ikke ligger ubesvarede breve, men at hun nu foranstalter en undersøgelse af, om det skulle være tilfældet. - Jeg kan huske, at vi har fået et brev fra Ældrerådet om ønsker i forbindelse med budget 2008, men jeg mindes ikke, at der er indkommet klager til socialudvalget, siger hun. - Det vil jeg nu tjekke med de relevante medarbejdere, lover Jane Hvas.