Udvalgsformand vil gøre noget ved manglende hajtænder

Der er næsten ikke noget bid i Øgadekvarteret

HJØRRING:Der er naturligvis de store røde og hvide, trekantede advarselstavler, som der skal være, når man kommer til en vej, hvor man har ubetinget vigepligt. Men i det meste af hele "øgadekvarteret", der dækker over f.eks. Lollandsgade, Langelandsgade og Fynsgade, der munder ud i Overgade, er hajtænderne på kørebanen nu så nedslidte, at der kun er små rester af hvide "tænder" tilbage. Specielt hvor Langelandsgade og Polden støder til Overgade, er der næsten ikke nogen vigepligtsmarkering tilbage. Og her gør et hus helt ud til hjørnegrunden Langelandsgade/Polden det totalt umuligt at se, om der kommer tværgående trafik fra højre. - Det er klart, at vi vil se på sagen med det samme. For i Hjørring Kommune er vi meget opmærksomme på trafiksikkerheden. Men jeg var faktisk ikke klar over, at den hvide belægning var så nedslidt i dette område, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S). Han påpeger, at den manglende optegning af hajtænderne ikke skal ses som et udtryk for, at der ikke er penge på budgettet til det - for det er der. Derfor vil Ole Ørnbøl tage punktet med på mødet i udvalget i dag. Overgade i 2004 Driftsingeniør i Hjørring Kommunes tekniske forvaltning Mogens Christensen oplyser, at kommunens vejfolk nu vil finde ud af helt præcist, hvor der mangler ordentlig markering af hajtænder. Der skal dog være mere tørt i vejret, før man kan lægge det specielle hvide flydende materiale kaldet thermoplast på asfalten i et lag på to-tre millimeter, men indtil da er der mulighed for at bruge andre midlertidige midler. I den forbindelse tilføjer Mogens Christensen, at Hjørring Kommune faktisk har trafikplaner for hele området. Der er afsat midler på investeringsbudgettet, hvor f.eks. Overgade står til en overhaling i 2004. Her vil der blive kigget på en mulig ændring af ensretningen, mens de gamle lygtepæle i træ, der står ude på kørebanen, vil blive erstattet med mere hensigtsmæssige lysmaster bl.a. til gavn for fodgængerne.