Lokalpolitik

Udvalgsformanden er uansvarlig

SKOLESTRUKTUR:Den seneste tids indlæg fra udvalgsformand Jørgen Pontoppidan må vække til eftertanke i det samlede byråd. Det seneste indlæg med en fjerde model for skolestrukturen, hvor udvalgsformanden udtaler, at den økonomiske del af forslaget er der ikke tænkt nærmere over er mildest talt bekymrende. Den går desværre godt i tråd med tidligere udtalelser som ¿Jeg vil ikke styres af taltyranni¿ samt ¿det er ikke interessant, hvad øvrige kommuner anvender på skolevæsenet¿. Holdningerne ville være acceptable, hvis forudsætningen er, at udvalgsformanden vil stå på mål for at der er ubegrænset økonomi til rådighed, og at udgangspunktet er et ønske om den bedste og mest anvendelige uddannelse for vore børn. Den ubegrænsede økonomi tvivler jeg dog på er tilgængelig i virkelighedens verden, og med hensyn til det centrale, nemlig uddannelsens værdi for børnene, indgår den så vidt jeg har kunnet læse slet ikke i formandens tanker. Det forklarer måske hvorfor det her få dage før der påbegyndes borgermøder stadig ikke findes detaljerede beregninger som grundlag for debatterne. Der er i øvrigt heller ikke formuleret nogle pædagogiske uddannelsesmæssige ønskemål for de foreslåede modeller, hvilket efter min mening ville være det rigtige sted at starte. Jeg håber, at udvalget og byrådet hurtigst muligt vil erkende, at vi alle behøver mest mulig information og den højest mulige grad af fakta for at der kan foregå en åben og god debat og derigennem nå gode løsninger for vore børns ¿og dermed også for vores egen¿ fremtid. Jeg håber ligeledes, at man vil være sig sit ansvar bevidst, når beslutningerne træffes, nemlig at det gælder om at få den bedste undervisning og uddannelse til vore børn - og ikke alle mulige andre temaer, der forsøges inddraget i debatten. Det er for en stor del med uddannelserne vore børn skal konkurrere med resten af verden i deres arbejdsliv.