Miljøpolitik

Udvalgskrav om at rydde friareal lempet

Teknik- og miljøudvalget i dialog med beboere ved Kærvej om anvendelse

ASTRUP:En meget lang brændestabel, skrammelplads, forskellige legeting og andre effekter på et friareal ved Kærvej bliver et central emne, når teknik- og miljø-udvalget skal have en snak med områdets beboere. Og i den forbindelse også drøfte, hvem har det forsikringsmæssige ansvar, hvis der sker en faldulykke med et af de legende børn, der ofte opholder sig på arealet i weekender. - For et par år siden oplevede jeg et andet sted, at et barn faldt ned fra en høj brændestabel og slog sig slemt, så forsikring er et punkt man skal være meget opmærksom på, udtalte Falck-redder Arne Boelt (S) ved kommunalbestyrelsesmødet forleden. På det opfordrede formand for teknik- og miljøudvalget Poul Dige Pedersen (V til), at beboerne ved Kærvej danner en grundejerforening, der fremover kan have styr på områdets anvendelse. Effekterne har tidligere været gemt væk bag en granhæk, men hækken blev fjernet for at gøre plads til en forlængelse af Kærvej og udstykningen af fire nye jordbrugsparceller, og da udvalgets medlemmer var ude at kigge på udstykningen for en måneds tid siden, kom de op på mærkerne ved at kigge på det hækken tidligere havde gemt. - Vi gik ud fra, at det areal var kommunalt, og jeg syntes det var noget griseri, der er lavet, og jeg har også fået henvendelser fra folk, der har set området, og at det ikke ser godt ud, udtalte udvalgsmedlem Jette Sørensen (S) ved kommunalbestyrelsesmødet. Og et andet udvalgsmedlem Jens-Ole Kjeller Petersen (V) supplerede: - Langt hen ad vejen er jeg enig, og jeg har hørt, at der et sted er anlagt en køkkenhave. Synet fik teknik- og miljøudvalget til at melde ud, at der skal ryddes op på området og brændestablen være fjernet indenfor et år. Men i stedet for forbud skal udvalget nu til at finde en løsning sammen med de nuværende og kommende beboere ved Kærvej. Den nye lokalplan for jordbrugsparcellerne lægger ikke op til ændringer af fællesarealets status som friareal for beboerne. - Det er beboerne, der har råderetten, men der skal sættes nogle fælles retningslinier op for brugerne, tilføjede Egon Holm (V). Fra beboernes side er der et ønske om drøfte plantning af ny hæk og en indkørsel til friarealet.