Hirtshals

Udvalgsmedlem udpeget

} HIRTSHALS : Social- og sundhedsudvalgsformand Arne Jensen (UP) blev nærmest kåret som Hirtshals kommunes repræsentant i det fælles koordinationsudvalg mellem Sindal, Hirtshals og Hjørring kommuner, der får ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i området. Foruden medlemmer fra hver af de tre kommunalbestyrelser skal en række armbejdsmarkedsrelaterede organisationer også udpege medlemmer til koordinationsudvalget. På byrådsmødet blev Preben Jacobsen (UP) ligeledes enstemmigt valgt som suppleant for Arne Jensen.