Lokalpolitik

Udvalgsmedlemmer i vandkamp

Peter Riise beskylder udvalgsformand Henrik Christensen for usaglighed i vandsag

SMIDIE:Mens amtets udvalg for teknik og miljø tilsyneladende har sat proppen i for sidste gang for den årelange strid om vandforsyningen til Smidie-området, så agter Peter Riise at åbne hanen for en ny vandkamp. Den tidligere Venstremand og nuværende løsgænger i Skørpings byråd vil på næste møde i kommunens udvalg for teknik og miljø åbne sagen endnu en gang. Både for at hjælpe de borgere i Smidie, der i over 20 år har kæmpet for at opretholde deres egen vandforsyning, men også for at tage den politiske kamp op mod udvalgsformand Henrik Christensen (S). Henrik Christensen udtalte i gårsdagens avis sin tilfredshed med amtets afvisning af at lade Smidie Vandværk åbne en ny boring og sagde i den forbindelse, at indholdet af nitrat og plantegift i den vandprøve, der dannede grundlag for vandværkets ansøgning, var ”himmelråbende højt”. Det mener Peter Riise ikke, og han kalder udvalgsformandens udtalelser direkte fejlagtige. - Det er politik på et meget lavt plan, og jeg er skuffet over, at formanden kan udtale sig sådan på udvalgets vegne, siger Peter Riise. Han henviser til, at embedslægen har godkendt vandprøven fra Smidie, og Peter Riise fortæller desuden, at han på et møde med embedslægen har fået næring til sin opfattelse af, at vandstriden savner ethvert sagligt grundlag. - Jeg så et citat om, at hvis man drak vand fra Smidie i et helt liv - 56.000 liter helt præcist - så ville det svare til at ryge en halv cigaret. Jeg spurgte, om det virkelig var rigtigt, og fik svaret fra embedslægen, ja, det er det. Så er det forkert at kalde indholdet for ”himmelråbende højt”, siger Peter Riise. Ifølge Henrik Christensen er der grund til at frygte, at indholdet af de sundhedsfarlige stoffer vil stige, når der ikke længere er tale om en lille prøve fra boringen, men om reel indvinding. Men det argument køber Peter Riise ikke. - Det ved Henrik Christensen sikkert en hel masse om, siger han ironisk og tilføjer, at vandværket i Smidie også støtter sig til eksperter. Han mener, at sagen kunne være landet for mange år siden, ”hvis men havde været mere samarbejdsvillige fra det offentliges side”. - Baggrunden er jo, at man for mange år siden fandt dårligt vand i Smidie Udflyttere. Vandet i selve Smidie er ikke så dårligt, men de bliver taget som gidsler, for at der kan blive økonomi i en vandledning til Udflytterne, mener Peter Riise. Også kommunen plejer økonomiske interesser, mener han. - Jeg har fået bekræftet fra Henrik Christensen, at der eksisterer en aftale mellem Kongerslev Vandværk og Skørping Kommune om at dimensionere en ny vandledning til Smidie Bakke, så den til sin tid kunne forsyne Smidie, og kommunen har lovet at holde vandværket skadesløse, hvis ikke der bliver brug for ledningen, siger Peter Riise. Står det til Peter Riise, så kommer Skørping til at betale regningen. Han vil kæmpe til det sidste for at forhindre vandet fra Kongerslev i at strømme fra Smidies vandhaner. - De får aldrig vand fra Kongerslev. Det garanterer jeg, slår han fast. Vil ikke i ”Humoristen” Henrik Christensen har fået forelagt kritikken. Han bekræfter i store træk fremstillingen, omend han har en noget anden udlægning end Peter Riise. - Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg udtalte mig som enkeltperson, så lad os bare slå det fast. Den halve cigaret må stå for Peter Riises egen regning. Jeg har aldrig mødt embedslægen, siger han. Henrik Christensen bekender også kulør med hensyn til aftalen med Kongerslev Vandværk. - Vandværket stod for at skulle lægge nye rør og spurgte, om de skulle tage højde for, at de skulle levere vand til Smidie. Det sagde jeg ja til, og det ansvar, synes jeg, jeg burde tage. Alt tydede på, at det ville ende med en Kongerslev-løsning, og hvis vi skulle til at lægge et nyt og større rør et halvt år efter, så ville det have kostet Smidieborgerne ekstra, og så var vi da for alvor kommet i ”Humoristen”. Jeg har åbent informeret udvalget om beslutningen, og jeg har ikke hørt nogen kritik før nu - heller ikke fra Peter Riise, siger Henrik Christensen.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk