Lokalpolitik

Udvalgsmøde måtte aflyses

} ”Politik er det muliges kunst”, skulle den afdøde, svenske statsmand Olof Palme en gang have udtalt. Ganske ufrivilligt blev økonomiudvalgets møde forleden en understregning af visdommen i disse ord. Mødet måtte nemlig aflyses, da blot to af de syv medlemmer var mødt frem. Borgmester Karl Christensen er indlagt, og viceborgmester Mogens Jespersen bortrejst, men derudover glimrede Karen Østergaard, Bjarne Pedersen og Henrik Sloth ved deres fravær, og det lykkedes ikke de to sidste medlemmer, Finn B. Nielsen og Johannes Sørensen, eller kommunaldirektør Bo Nielsen at komme i kontakt med dem. - Dermed var udvalget ikke beslutningsdygtigt. Mindst halvdelen af udvalget skal være til stede, forklarer Bo Nielsen, som undrer sig over, at hele tre af hinanden uafhængige medlemmer havde glemt det ekstraordinære møde. - Det er jo sjældent, det sker, og det er vel et tegn på, at det er slut med de ordinære møder, siger han. I stedet afvikles økonomiudvalgsmødet som optakt til det ekstraordinære byrådsmøde mandag morgen. - For loven kræver, at der foreligger en indstilling fra økonomiudvalget, siger Bo Nielsen. Økonomiudvalget skulle blandt andet have drøftet besparelser og udlicitering af madproduktionen til ældrecentrene.