Udvalgsregnskab på rette vej

Formand bekymret over udvikling på pensionist-området

HALS:Socialudvalgets regnskab for 2002 er på rette vej igen, efter at der tidligere på året var udsigt til en budgetoverskridelse på 3,1 mio. kr. Nu ser overskridelsen således ud til "kun" at blive på 1,2 mio. kr. - Hvis det bliver ved med at gå i den retning, så ender vi med at gå i nul, konstaterer formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), der endvidere peger på, at det som tidligere primært er udgifterne til hjælpemidler, kontanthjælp og sygedagpenge, der trækker udvalgsregnskabet på den forkerte side af det ønskede nul på bundlinien. Med hensyn til sygedagpengene noterer Ane-Marie Viegh Jørgensen sig imidlertid, at udviklingen også her synes at gå i den rigtige retning, efter at kommunen tidligere på sommeren besluttede at øge det kommunale fokus på netop dette område med blandt andet en hurtigere opfølgning på de enkelte sager til følge. - Vi har ikke oplevet en tilbagegang i sygedagpengeudgifterne, men der er tale om en stagnation, og det er en positiv udvikling i forhold til, hvad vi tidligere forventede, fortæller udvalgsformanden. Er Ane-Marie Viegh Jørgensen mere tilfreds end tidligere med både udvalgsregnskabet og sygedagpenge-udviklingen, så er hun til gengæld mere bekymret, når det drejer sig om en anden - uventet - besparelse i forbindelse med regnskabet. Det drejer om de personlige tillæg på pensionistområdet, hvor der via en opstrammet ældrepakke fra Folketinget tidligere blev etableret nogle skarpe grænser for, hvornår den enkelte pensionist kunne få tilskud til medicin, brillekøb og lignende. - Det var med ældrepakken nok ikke meningen, at man skulle opnå en besparelse, men vi kan konstatere, at der på dén konto er udsigt til et mindreforbrug på mellem 300.000 og 400.000 kr, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen og fortsætter: - Det er en besparelse, jeg ikke er ret stolt af, for mens den med al tydelighed viser, at det er blevet sværere at få støtte, så kan jeg også godt være bange for, at der sidder pensionister tilbage, som ikke får det, de har behov for. Det kan være, at de fravælger købet af for eksempel nye briller, fordi de ikke kan få støtte dertil, og det er jo ikke en god udvikling, for så får pensionisterne ikke den optimale livskvalitet, som vi gerne vil have, at de har. Ane-Marie Viegh Jørgensen erkender dog, at man ikke i Hals Kommune kan gøre noget for at ændre på dét forhold. - Det skal nok ske fra centralt hold, siger hun.

Forsiden