EMNER

Udvalgsstøtte til områdefornyelse i fire landsbyer

HJØRRING:Står det til udvalget for Landdistrikt, Erhverv og Turisme, skal Hjørring Kommune søge Socialministeriet om støtte til områdefornyelse i Vrensted, Tolne, Uggerby og Poulstrup. - I første omgang støtter vi modellen med de fire landsbyer, men kan det ikke lade sig gøre, så har udvalget besluttet, at der skal søges om at projektet udføres i Poulstrup, der har nogle særlige egenskaber og en beliggenhed tæt ved motorvejen, der gør det nemmere for bosætning i byen, siger udvalgsformand Knud Rødbro (UP). Hjørring Kommune skal søge om støtte inden 7. januar 2008, og der er lagt op til en støtteansøgning på 1.250.000 kroner fra Socialministeriet samt et tilsvarende beløb fra en særlig EU-pulje i landdistriktsprogrammet. Med en kommunal nettoudgift på 2,5 millioner kroner er der lagt op til områdefornyelse for i alt 5 millioner kroner fra 2009. Projekter er et af flere tiltag til at modvirke forfald og sikre levedygtighed i Hjørring Kommunes landdistrikter. Et andet skridt omtalte NORDJYSKE tidligere i denne uge med beslutningen om, at kommunen vil kortlægge omfanget af forfaldne og skæmmende boliger i landsbyer og ude på landet.