EMNER

Udvandrede i protest fra borgermøde

Placering var ikke på dagsordenen, som folk blev bedt om at følge eller gå

SKAGEN:Debatten om hvorvidt skagboernes nye kulturhus som vedtaget skal ligge i et nyt byggeri eller alligevel placeres i den tidligere skole Kappelborgskolen blussede op igen, og gav en noget usædvanlig start på et borgermøde i Skagenhallen lørdag formmiddag. Halvdelen af de 24 mødedeltagere udvandrede simpelthen. Nogle fordi de ikke var kommet for at diskutere placering og andre fordi de ikke måtte diskutere placeringen. Kulturudvalgsformanden Karsten Hemmingsen forklarer, at mødet blev saboteret fra starten, da man ikke ville holde sig til dagsordenen. - Vi havde indkaldt til et møde om kulturhusets indhold, og hvis man ikke ønskede at diskutere indhold. så opfordrede jeg disse mennesker til at finde anden beskæftigelse denne lørdag formiddag, så nogle af dem gik ud i solen, mens andre, der havde ønsket debatten om placeringen, valgte at følge dagsordenen og blev til resten af mødet, forklarer mødelederen. En af dem der udvandrede var Arne W. Beck (billedet), der er formand for Skagen Musik og Teatervenner. - Da de fremlagte punkter på dagsorden ikke kunne fraviges, og da den største part af de tilstedeværende allerede havde deltaget i tidligere møder med samme indhold, gik vi med en stærk følelse af endnu en gang at være til nar, udtaler han. Arne W. Beck tilføjer, at det beskedne fremmøde kunne tilskrives den nærmest usynlige annoncering i pressen og ikke manglende interesse for kulturhuset generelt. Men den kritik afviser Karsten Hemmingsen, der mener, at folk var opmærksomme på, at der var borgermøde. Han oplyser desuden, at man i slutningen af august går i gang med detailplanlægningen af hvad, der skal være plads til i kulturhuset.